Naviger op
Log på

Forsyningssikkerhedsafgift diskriminerer turisme, handels- og serviceerhverv

Politiske nyheder 11-01-2013
I dag 1. behandles lovforslaget om den kommende forsyningssikkerhedsafgift, som var en del af den store energiaftale fra 2012.

Dansk Erhverv beklager, at det er handels-, service- og turismesektoren, der skal finansiere lempelsen i procesenergiafgiften for industrien. Også regningen fra efterårets solcelleaftale sendes videre til turisme-, serviceerhverv og forbrugere via en ekstra stigning i rumvarmeafgift.

Ny afgift overfører 200 millioner fra service til industri
”Lovforslaget om ny forsyningssikkerhedsafgift overfører i følge Skatteministeriets høringsmateriale 200 millioner kr. fra servicesektoren – herunder de stærkt konkurrenceudsatte turismeerhverv – til industrien. Dansk Erhverv finder det uacceptabelt, at erhvervslivets forskellige brancher og sektorer på den måde skal spilles ud mod hinanden. Lovforslaget om forsyningssikkerhedsafgiften fastholder i det hele taget en meget traditionel og bagudskuende opfattelse af, hvilke erhverv, der er internationalt konkurrenceudsatte,” siger direktør Christian Ingemann.

Øget afgift på rumvarme finansierer lettelser til proces
Den øgede afgift på rumvarme skal finansiere lempelser til industriens forbrug af såkaldt procesenergi. Men det er så altså kun den brøkdel af erhvervslivets momsregistrerede virksomheder med tilhørende beskæftigelse og værdiskabelse, som definitorisk bruger energi til procesformål, der opnår denne lempelse og som – må man formode – efter forslagsstillernes opfattelse er relevante for dansk erhvervsliv i en konkurrenceevne-sammenhæng.

Tomater vigtigere end turister

”I forvejen er der en ekstrem afgiftsmæssig skævhed, som eksempelvis indebærer, at det er 15-20 gange dyrere at varme et hotelværelse op, end det er at varme et drivhus i et gartneri op. Men Folketinget synes åbenbart, at tomater er vigtigere end turister,” siger CTI.

Forsyningssikkerhedsafgift ny skatteskrue
Dansk Erhverv kritiserer, at forsyningssikkerhedsafgiften tilmed skrues mere i vejret end oprindeligt planlagt for at finansiere Solcelleafttalen.

”Forligspartierne betragter øjensynligt den aftalte forsyningssikkerhedsafgift som en ny skatteskrue, der kan finansiere dette og hint tiltag indenfor energiområdet. Det må vi tage klart afstand fra, da forsyningssikkerhedsafgiften primært er en fiskal afgift, der både skader erhvervslivets konkurrenceevne og hæmmer husholdningernes privatforbrug,” siger Christian Ingemann.

Også forbrugerne kommer til at betale
”Allerstørst negativ virkning får lovforslaget dog for husholdningerne. Disse får en betydelig afgiftsstigning, hvilket bl.a. bidrager til et yderligere svækket privatforbrug og dermed faldende vækst og beskæftigelse. Og det i landet med verdens højeste afgiftstryk og flest grønne afgifter,” siger Christian Ingemann.

 
Sidst opdateret den 11-01-2013 10:13
Tilbage til nyhedssøgning