Naviger op
Log på

EU-Kommissionen giver en tiltrængt hjælpende hånd til serviceeksportører

Politiske nyheder 10-01-2017
En ny pakke fra EU-Kommissionen styrker det indre marked for services. Det kan komme danske servicevirksomheder til gode, vurderer Dansk Erhverv.
EU-Kommissionen har i dag præsenteret en lovpakke, der skal få det indre marked for services til at fungere bedre. Dansk Erhverv hilser pakken varmt velkommen og glæder sig over, at Kommissionen leverer på de løfter, der blev givet i strategien for det indre marked.

”Servicevirksomheder står stadig over for store udfordringer, når de ønsker at udbyde deres service i andre EU-lande. Initiativerne i servicepakken kan gøre en markant forskel for særligt små virksomheder, der ønsker at eksportere,” siger Kasper Ernest, der er chef for EU og international afdeling hos Dansk Erhverv.

Servicekort skal lette byrder over grænserne
Et af de mest omdiskuterede initiativer i pakken er et ”servicekort”, som pålægger medlemslandene at arbejde bedre sammen om at hjælpe virksomheder, der ønsker at komme ind på et nyt marked.

”Servicekortet kan blive et værdifuldt værktøj – særligt for virksomheder, der ønsker at udbyde services i et andet land midlertidigt, f.eks. i en grænseregion. Dette marked er i dag meget underudviklet på grund af de store administrative byrder forbundet med at sælge services over grænsen,” understreger Kasper Ernest.

Åbenhed om nationale særregler
Et anden interessant forslag i pakken er et notifikationssystem for nationale regler inden for servicesektoren. I dag skal et medlemsland, der indfører en særregel for en varegruppe, oplyse om det til Kommissionen, men det har hidtil ikke omfattet særregler inden for services. Det foreslår Kommissionen nu at rette op på.

”Forslaget kan føre til mere gennemsigtighed i reglerne for services på tværs af EU, så det bliver lettere for virksomhederne at finde og leve op til diverse regler. Dansk Erhverv har i mange år arbejdet for at få indført notifikationssystemet, og vi hilser derfor Kommissionens forslag meget velkomment,” slutter Kasper Ernest.

Se servicepakken fra EU-Kommissionen
 
Sidst opdateret den 10-01-2017 12:48
Tilbage til nyhedssøgning