Naviger op
Log på

Fritstilling med straks-modregning

Juridiske nyheder 09-11-2010
Hvis en funktionær selv beder om at blive fritstillet, er der ikke krav på minimalerstatning i 3 måneder. Der kan modregnes straks, funktionæren får nyt arbejde, viser ny dom.
 
Når virksomheden fritstiller en funktionær i opsigelsesperioden, skal virksomheden betale minimalerstatning i opsigelsesperioden. Det vil sige, at virksomheden skal betale løn under de første 3 måneder af fritstillingsperioden, selvom funktionæren har fået nyt arbejde i en ikke-konkurrerende virksomhed. Efter de 3 måneder kan der ske modregning i lønnen fra det nye arbejde, jf. funktionærlovens § 3.

Men hvad sker der, hvis medarbejderen selv beder om at blive fritstillet? Skal der så også betales minimalerstatning i 3 måneder, eller kan der modregnes straks? Dét spørgsmål er en ny dom fra Østre Landsret med til at besvare.

Sagen
En funktionær blev den 23. september 2008 opsagt af et ejendomsmæglerfirma med 4 måneders varsel til fratræden den 31. januar 2009. Årsagen var faldende omsætning.

Da funktionæren ved et møde den 23. september 2008 fik udleveret opsigelsen, blev der på funktionærens opfordring tilføjet følgende tekst til opsigelsen: ”Såfremt et nyt job kræver din opstart før 1. februar 2009 kan du regne med at blive fritstillet med 14 dages varsel”.

Funktionæren tiltrådte pr. 3. november 2008 arbejde i et andet ejendomsmæglerfirma efter aftale med den oprindelige arbejdsgiver. Lønnen i det nye ansættelsesforhold var højere.

Efterfølgende rejste funktionæren krav over for den oprindelige arbejdsgiver om, at denne skulle betale ham løn i månederne november og december 2008 og januar 2009, således at han skulle have løn fra både den tidligere og den nye arbejdsgiver.

Funktionærlovens § 3 om minimalerstatning
Spørgsmålet var altså, om der var krav på minimalerstatning efter funktionærlovens § 3.

I funktionærlovens § 3 anvendes ordet ”fritstilling” ikke. I stedet står der, at hvis en ”arbejdsgiver uberettiget nægter at modtage funktionæren i sin tjeneste”, dvs. misligholder ansættelsesforholdet, er der krav på minimalerstatning på 3 måneders løn, dvs. uanset om medarbejderen får nyt arbejde.
 
Landsrettens dom
Den tidligere arbejdsgiver blev frifundet både i byretten og i Østre Landsret. Det skete med den begrundelse, at arbejdsgiveren ikke ”uberettiget have nægtet at modtage funktionæren i sin tjeneste”. Arbejdsgiveren havde altså ikke misligholdt ansættelsesforholdet, og derfor var der ikke krav på minimalerstatning. Der kunne med andre ord ske modregning i lønnen i hele fritstillingsperioden.

Retten lagde vægt på, at arbejdsgiveren havde arbejde, som funktionæren kunne udføre frem 31. januar 2008, hvor han skulle fratræde, og at arbejdsgiveren rent faktisk ønskede, at funktionæren skulle arbejde i opsigelsesperioden. Aftalen om fritstilling blev udelukkende indgået efter funktionærens ønske, fordi han så kunne tiltræde et eventuelt nyt arbejde med et kortere varsel end, hvis han var nødt til at kontraopsige med en måneds varsel. Tilføjelsen i opsigelsesskrivelsen var altså et tilbud, som medarbejderen kunne vælge at acceptere, og ikke et udtryk for, at arbejdsgiveren ikke ønskede funktionærens arbejdskraft i opsigelsesperioden.

Dansk Erhverv vurderer
Dommen bekræfter, at når medarbejderen selv fremsætter ønske om at blive fritstillet i en opsigelsesperiode, kan det sættes som betingelse, at der kan ske modregning straks, medarbejderen får nyt arbejde. Det er selvfølgelig meget vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at fritstillingen rent faktisk sker efter medarbejderens ønske, og at virksomheden ellers ville have anvendt arbejdskraften i opsigelsesperioden.

Denne dokumentation kan for eksempel fås ved, at man skriver ind i en fratrædelsesaftale, at fritstillingen sker på medarbejderens foranledning, og at det derfor er aftalt, at der kan modregnes straks ved nyt arbejde. Dansk Erhverv hjælper naturligvis gerne med en formulering.

Hent notat om modregning i løn og feriepenge ved fritstilling
Dansk Erhverv har udarbejdet et notat om, hvordan man kan modregne i lønnen fra nyt arbejde og feriepenge i forbindelse med en fritstilling.
 
Tilbage til nyhedssøgning