Naviger op
Log på

Godt med dom om gensidig forsørgerpligt

Politiske nyheder 09-01-2017
Dansk Erhverv glæder sig over, at byretten har afgjort, at gensidig forsørgerpligt er i overensstemmelse med Grundloven. Nu bør den genindføres.
Retten i Helsingør har netop afvist et pars påstand om, at loven om gensidig forsørgerpligt er et brud på Grundloven og bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

”Det er godt, at vi nu har rettens ord for, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at vi har gensidig forsørgerpligt. Det var fornuftigt, at et flertal i Folketinget i 2013 sidestillede ægtefæller og samboendes forsørgerpligt, da det betød et større incitament til at tage et job,” siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Genindfør gensidig forsørgerpligt

Peter Halkjær tilføjer, at den gensidige forsørgerpligt bør genindføres. Den blev afskaffet pr. 1. januar 2016.

”Afskaffelsen betyder flere udgifter til overførsler, og den blev af Finansministeriet vurderet til at indebære en svækkelse af den strukturelle beskæftigelse på cirka 1.000 personer fra 2016. Det er problematisk, at vi ikke bruger de muligheder der er for at få folk i job og samtidig kan være med til at nedbringe de offentlige udgifter til forsørgelse. En genindførelse af den gensidige forsørgerpligt for samlevende vil medføre en sidestilling af ægtepar og så par, der lever papirløst sammen i forhold til kontanthjælp. Det er på tide, at det sker,” siger Peter Halkjær.
 
Sidst opdateret den 09-01-2017 14:51
Tilbage til nyhedssøgning