Naviger op
Log på

Industriproduktionen bliver ved at sive nedad

Politiske nyheder 11-01-2013
Nye negative tal fra Danmarks Statistik understreger, at vendingen i dansk økonomi ikke ligger lige om hjørnet, og industrien også mere strukturelt er ved at miste fodfæste.
Dagens tal fra Danmarks Statistik viser et fald i industriproduktionen fra oktober til november på 0,5 pct., når der korrigeres for sæsonudsving.
 
Negativt nyt fra de seneste tre måneder
Men nok så væsentligt, når de seneste tre måneder ses under ét, er det negativt nyt med hele 3,1 pct. lavere industriproduktion end i de foregående tre måneder. De nye negative tal understreger, at vendingen i dansk økonomi ikke ligger lige om hjørnet, og industrien også mere strukturelt er ved at miste fodfæste.

Ovenpå det store dyk i 2009 rejste industriproduktionen sig noget i 2010, men rokkede sig i 2011 og 2012 stort set ikke ud af stedet – og svinger omkring et niveau på indeks 95 (2005=100).

Heller ikke i 4. kvartal 2012 vendte dansk økonomi
”Selvom dansk eksport fortsat holder et pænt niveau, så er det ikke nok til at hæve industriproduktionen. Og selvom selve industrien ikke fylder så meget i det økonomiske landskab som tidligere har sektoren alligevel stor betydning andre steder i erhvervslivets værdikæde eksempelvis for engroshandel og transport og dermed for den samlede vækst- og beskæftigelsessituation. Og dagens sløje industriproduktionstal er endnu et vidnesbyrd om, at det heller ikke blev i 4. kvartal 2012, at dansk økonomi vendte sig i positiv retning,” siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Industriproduktiionen ligger fortsat under niveauet før krisen
Dansk Erhverv peger på, at industriproduktionen fortsat ligger under niveauet fra årene umiddelbart før krisen – og faktisk også fortsat under årsgennemsnittet for 2003, 2004 og 2005.

”Industriproduktionen har de seneste fire år ligget under niveauet fra eksempelvis 2003, 2004 og 2005, hvilket fortæller en historie om, at industrien også mere strukturelt fylder mindre i det økonomiske landskab end tidligere,” siger Bo Sandberg.
 
Oprettet den 11-01-2013 10:29
Tilbage til nyhedssøgning