Naviger op
Log på

Industriproduktionen steg kraftigt i november

Politiske nyheder 11-01-2017
Industriproduktionen steg med 6,6 % i november. Den underliggende tendens er mindre positiv, men der er dog fremgang at spore.
Selvom industrien fylder en fortsat mindre andel af dansk økonomi, så giver den helt aktuelle udvikling i industrien ofte et godt indblik i dansk økonomis konjunkturelle tilstand. Industriproduktionen svinger voldsomt fra måned til måned, men med dagens tal for industriproduktionen tegner der sig et billede af en rimeligt stærk industri gennem 2016.

I november steg industriproduktionen med 6,6% - hvilket dog skal ses i lyset af, at særligt september bød på et kraftigt fald i industriproduktionen. Sammenligner vi de seneste tre måneder med de tre måneder inden, så er industriproduktionen faktisk faldet med 2,2%, så inden vi konkluderer, at industrien blot flyver frem, så er det altså værd at bemærke, at der også er udfordringer.

2017 tegner lysere
Når vi kigger ind i 2017 så er der grund til at være forsigtig optimist på dansk industris vegne. Der tegner sig aktuelt et billede af et globalt opsving, som også må forventes at komme de danske industrivirksomheder til gavn.

Det bliver dog næppe til meget høj vækst i industriproduktionen, for det første er opsvinget globalt ikke særligt stærkt, dertil kommer, at vi aktuelt mister lønkonkurrenceevne, og endelig så er der globalt mere protektionistiske tendenser, som muligvis kan ramme vores industrivirksomheder i 2017. Vores samlede vurdering er dog, at industriproduktionen vil forsætte med at stige i 2017, hvilket vil være en fortsættelse af den tendens, vi har haft set siden 2009.

 
Sidst opdateret den 11-01-2017 11:18
Tilbage til nyhedssøgning