Naviger op
Log på

Kinas omstilling vil give nye eksportmuligheder

Politiske nyheder 11-01-2017
Med en middelklasse på foreløbig 300 millioner og en voksende overklasse er der et anseeligt marked for kvalitetsvarer i Kina, hvor danske og andre vestlige produkter har høj status. Det gælder både luksusmærker og fødevarer.
Bragt i Dansk Erhvervsavis nr. 1/2017

Af Michael Bremerskov Jensen


Kinas økonomiske vækst er faldende, og landet gennemgår en økonomisk tilpasning og omstilling fra eksport- og investeringsdrevet statskapitalisme til en forbrugerdrevet innovationsøkonomi. De lavt hængende frugter i forhold til produktivitet og inddragelse af arbejdskraft fra land til by er i det store hele plukket gennem de seneste tre årtiers historiske vækst.

Nu begynder det hårde arbejde med at få taget de næste skridt for at øge produktiviteten og rykke Kina op i værdikæden. Men Kinas marked vil med stor sandsynlighed fortsætte med at udvikle sig og åbne muligheder for danske eksportvirksomheder.

Årsagerne til nedgangen i vækst er i høj grad strukturelle. Det er svært at presse mere ud af den gamle økonomiske formel med billig arbejdskraft, enorme investeringsplaner og svage miljøstandarder. Arbejdskraften er ikke så billig længere, der er færre meget lønsomme infrastrukturprojekter, og miljøødelæggelserne er så omfattende, at det vurderes at koste på væksten.

Reformerne vil fortsætte
Der er nu behov for at effektivisere for at udnytte samfundsressourcerne bedre og højne produktiviteten og miljøstandarderne. Det kræver tiltag og dybe reformer. I det omfang, det lykkes at drive omstillingsprocessen fremad, indebærer det imidlertid også nye muligheder for at afsætte varer til Kinas voksende middelklasse på nu mere end 300 millioner personer.

Hvorvidt Kinas høje vækst falder, stagnerer eller fortsætter i højt tempo, er efter EKF - Danmarks Eksportkredits vurdering mest af alt et politisk spørgsmål. Den valgte model har været statsstyret kapitalisme, hvor kun en mindre del - primært eksporterhvervene - har været i privateje.

Skal Kina for alvor fortsætte væksten, er det helt afgørende at forbedre det kommercielle klima - især ved at opbygge en egentlig retsstat, der sikrer lige konkurrencevilkår, ejendomsretten og et uafhængigt retsvæsen. Det er også EKF’s vurdering, at reformarbejdet vil fortsætte, men at processen vil gå frem i stop-go-tempo med pludselige indgreb og tilbageslag. Dermed vil den politiske risiko i Kina fortsat være væsentlig for danske eksportører.

Stærkt hierarki og lange beslutningsprocesser
Ifølge EKF’s model ligger Kinas kommercielle klima midt i feltet i et internationalt perspektiv på linje med lande som Indien og Indonesien. Korruption og sikring af ejendomsrettigheder er nogle af de store udfordringer.

Forretningsklimaet er også præget af kinesiske kulturkoder, der er meget anderledes end danske, for eksempel et stærkt hierarki i beslutningsgange og lange beslutningsprocesser. Der skal også investeres meget i omdømmevurdering og opbygning af et stærkt tillidsforhold til samarbejdspartnere som følge af, at retssystemet ikke fungerer optimalt.

Banksektoren i Kina er primært statsejet, og der er en række godt-ratede banker. Sektoren lever dog ikke op til de højeste internationale standarder. Banksektoren kæmper med stigninger i dårlige lån på grund af den aftagende økonomiske vækst og høj kreditgivning under svage kreditvurderinger. EKF har særlig fokus på kvaliteten i regnskaber i forhold til at kreditvurdere private selskaber. Generelt er EKF åben for at stille garantier i Kina på de bedre banker og på de stærkere private købere. Kina har visse kapitalrestriktioner, som vanskeliggør udenlandsk kreditgivning til både kinesiskejede og udenlandskejede virksomheder i landet.

Læs også: Kineserne flytter fra værkstedet ud i butikken
 
Sidst opdateret den 11-01-2017 13:49
Tilbage til nyhedssøgning