Naviger op
Log på

Højere afgifter pr. 1. januar 2012

Juridiske nyheder 19-12-2011
Afgifterne på de traditionelle grænsehandelsvarer stiger pr. 1. januar 2012. Regeringen har afvist at udsætte ikrafttrædelsen, hvilket giver 6 arbejdsdage til at implementere afgiftsstigningerne.

Dansk Erhverv har arbejdet for at udskyde ikrafttrædelsen af de nye afgiftsforhøjelser; men regeringen insisterer på at afgiftsforhøjelserne allerede sker pr. 1. januar 2012.

De nye afgifter på øl, vin, chokolade, slik, sukkersødede sodavand, is, kaffe, te og glødepærer ventes derfor at træde i kraft den 1. januar 2012. Forhøjelsen af tobaksafgiften træder i kraft 1. april 2012.

Her kan du se Lovforslag L33 vedrørende øl, vin, chokolade, slik, sukkersødede sodavand, is og tobak (pdf)
Her kan du se Lovforslag L34 vedrørende kaffe, te og glødepærer (pdf)

Den endelige vedtagelse i Folketinget af afgiftsforhøjelserne er planlagt til den 21. december 2011.

Hovedpunkterne i afgiftsstigningerne er
Chokolade- og sukkervarer
I chokoladeafgiftsloven foreslås det at forhøje vægtafgifterne med 6 kr. pr. kilogram. Afgiften på slik og chokolade udgør herefter 23,75 kr. pr. kilogram, hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 gram pr. 100 gram, og 20,20 kr. pr. kilogram, hvis indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 gram pr. 100 gram.
 
Is
I konsumisafgiftsloven foreslås det at hæve afgifterne med 50 procent. Afgiften udgør herefter 6,38 kr. pr. liter, hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 gram pr. 100 milliliter, og 5,10 kr. pr. liter, hvis indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 gram pr. 100 milliliter.
 
Sodavand
I mineralvandsafgiftsloven foreslås det at hæve afgiften på mineralvand med et sukkerindhold, som overstiger 0,5 gram pr. 100 milliliter, med 50 øre, så den herefter udgør 158 øre pr. liter. Satsen for mineralvand med et indhold af tilsat sukker, som udgør højst 0,5 gram pr. 100 milliliter, foreslås bibeholdt uændret.
 
Øl og vin
Det er forslået at hæve afgifterne på øl med 25 procent og afgifterne på vin med 55 procent En forhøjelse af øl- og vinafgiften medfører også nedsættelse af tillægsafgiften for øl- og vinbaserede alkoholsodavand. Hermed sikres det, at afgiftsbelastningen på øl- og vinbaserede alkoholsodavand bibeholdes uændret, og at afgiften for disse produkter stadig er den samme som for alkoholsodavand baseret på spiritus. Tillægsafgiften på mousserende vin forbliver uændret.
 
Konkret drejer det sig om:
Øl:
1. I § 1, stk. 1, ændres ”50,90” til: ”63,60”.
 
Vin:
2. I § 3, stk. 2, nr. 1, ændres ”3,90” til: ”6,03”.
3. I § 3, stk. 2, nr. 2, ændres ”6,87” til: ”10,62”.
4. I § 3, stk. 2, nr. 3, ændres ”9,20” til: ”14,22”.
 
Tillægsafgift på alkoholsodavand (maltbaserede):
5. I § 3 B, nr. 1, ændres ”8,60” til: ”7,90”.
6. I § 3 B, nr. 2, ændres ”15,05” til: ”13,52”.
 
Tillægsafgift på alkoholsodavand (vinbaserede):
7. I § 3 C, nr. 1, ændres ”7,50” til: ”5,37”.
8. I § 3 C, nr. 2, ændres ”14,27” til: ”10,52”.
 
Tobak
Det foreslås at forhøje cigaretafgiften svarende til en gennemsnitlig prisstigning på 3 kr. inkl. moms pr. 20 styk cigaretter. For røgtobakken foreslås en afgiftsforhøjelse på 120 kr. pr. kilogram.
Træder først i kraft den 1. april 2012.

Her kan du se lovforslaget vedrørende øl, vin, chokolade, slik, sukkersødede sodavand, is og tobak

Indeksering af afgifter på kaffe, te og glødepærer
Forbrugsafgiftslovens § 11 vedrører afgiften på kaffe og kaffeekstrakt
Det foreslås at indføre en kompenserende indeksering af satserne med henholdsvis 4,6 procent i 2012 og 4,35 procent i 2013.
Afgiftssatsen for rå kaffe (toldtariffens pos. 0901 11-12) er i dag 5,45 kr. pr. kilogram. Denne sats foreslås forhøjet i 2013 til 5,95 kr.
Afgiftssatsen for brændt kaffe (toldtariffens pos. 0901 21-22) er i dag 6,54 kr. pr. kilogram. Denne sats foreslås forhøjet i 2013 til 7,14 kr.
Afgiften for kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe (toldtariffens pos. 2101 11) er i dag 14,17 kr. pr. kilogram. Denne sats foreslås forhøjet i 2013 til 15,47 kr.
 
Forbrugsafgiftslovens § 11 a vedrører afgiften på kaffeerstatninger
Det foreslås at indføre en kompenserende indeksering af satsen med henholdsvis 4,6 procent i 2012 og 4,35 procent i 2013.
Afgiftssatsen er i dag 64 øre pr. kilogram af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning. Denne sats foreslås forhøjet i 2013 til 70 øre. Satsen for 2012 fremgår af lovens § 5, stk. 10.
 
Forbrugsafgiftslovens § 11 b vedrører afgiften på te og teekstrakter
Det foreslås at indføre en kompenserende indeksering af satserne med henholdsvis 4,6 procent i 2012 og 4,35 procent i 2013.
Afgiftssatsen for te (toldtariffens pos. 0902) er i dag 6,25 kr. pr. kilogram. Denne sats foreslås forhøjet i 2013 til 6,82 kr.
Afgiften for teekstrakter uden indhold af andre bestanddele end te er i dag 15,60 kr. pr. kilogram. Denne sats foreslås forhøjet i 2013 til 17,3 kr.
 
Forbrugsafgiftslovens § 3 vedrører afgift på glødelamper m.v. samt elektriske sikringer
Afgiften af glødelamper har siden 1952 være differentieret i forhold til pærens størrelse uafhængigt af energiforbrug og ydeevne. Udover traditionelle glødepærer omfatter afgiften ligeledes for halogenglødepærer, som er et alternativ til de traditionelle glødepærer med et 30 procent lavere energiforbrug. Udfasningen af glødepærer begyndte i september 2009.

Halogenglødepærer udfases langsommere end traditionelle glødepærer, som vil være fuldt udfasede i september 2013. Herefter må der stadig sælges halogenglødepærer efter 2016 dog kun halogenglødepærer i energiklasse B.

En stor del af halogenglødepærerne ligger i grænseområdet mellem de to afgiftssatser, og det er derfor ofte støberester på glasset i brænderen, der afgør, hvorvidt der skal betales 3 kr. mere pr. pære.

Med forslaget forenkles reglerne for betaling af afgift af glødelamper, således at afgiftssatsen vil være den samme uanset længden på brænderen i halogenglødepæren. Afgiften udgør i dag for større el-pærer 3,75 kr. pr. stk. og for små glødelamper 75 øre pr. stk. Den forslåede afgiftssats indeholder samtidig en kompenserende indeksering.
Det foreslås, at afgiften af elektriske glødelamper i 2013 fastsættes til 2,42 kr.
 
Afgiftssatsen for elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) er i dag 2,75 kr. pr. stk. Denne sats foreslås forhøjet i 2013 til 3 kr. pr. stk.
Afgiftssatsen for damplamper, herunder lysstoflamper, samt af neonrør og tilsvarende lysrør er i dag 7,50 kr. pr. stk. Denne sats foreslås forhøjet i 2013 til 8,19 kr. pr. stk.
Afgiftssatsen for sikringer til stærkstrømsanlæg er i dag 50 øre pr. stk. Denne sats foreslås forhøjet i 2013 til 55 øre pr. stk.
 
Her kan du se lovforslaget vedrørende te og kaffe

 
Tilbage til nyhedssøgning