Naviger op
Log på

Nu vil staten beslaglægge ikke-indløst flaskepant

Juridiske nyheder 15-01-2013
Miljøstyrelsen pusler med et lovforslag, der giver staten lov til at ekspropriere ikke-indløst flaskepant. Det vil betyde, de pantmidler der ikke indløses og ligger i Dansk Retursystem, går direkte ind i statskassen.
Miljøminister Ida Aukens (SF) lovforslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven betyder, at Dansk Retursystem nu får forringet sine muligheder for at vedligeholde, udvikle og effektivisere pantsystemet til gavn for miljøet og forbrugerne. Det er meget uheldigt, vurderer Josefine Trane Sletten, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Hvad er ikke-indløst pant?
Ikke-indløst pant opstår fordi ikke alle flasker, som der er betalt pant af, rent faktisk bliver indleveret igen. Producenter og importører af drikkevarer i engangsemballager omfattet af pant- og retursystemet, skal betale pant til Dansk Retursystem A/S for hver enkelt engangsemballage, som markedsføres. Samtidig skal enhver, der sælger drikkevarer i pantmærkede emballager, opkræve pant ved salg, udlevering og overdragelse af emballagerne.

Ny lov mindsker muligheden for investering i bedre miljø
Regeringen har opstillet målsætning for grøn omstilling af samfundet og ønsker større fokus på at vende affaldsstrømmen til nye ressourcer. Med lovændringen indføres en helt ny praksis, der mindsker muligheden for nye investeringer for bedre miljøeffektiv og servicevenlig teknologi. Og en opkrævning fra regeringens side af disse midler står i skarp modsætning til øget fokus på ressourcer og grøn omstilling generelt i samfundet.

Velfungerende dansk retursystem
Ind til nu har det været normal praksis at den indtægtsførte pant anvendes til formål indenfor den etablerede ordning, så den gavner bruger, forbrugere og effektiviserer systemet.  Et system og samarbejde der har fungeret meget fint.

Den ændrede anvendelse af ikke-indløst pant er en rent fiskal øvelse, da beløbet hidtil har været anvendt miljømæssigt indenfor pantsystemet til gavn og glæde for brugerne. Og vedtages lovændringen er den ændrede anvendelse af indtægtsført pant at betragte som en fiskal afgift på driften af det nuværende pantsystem.

Endnu en afgift uden mål
En opkrævning af ikke indløst pant kan derfor ses som endnu en ny afgift uden målsætning om at forbedre miljøet – derimod risikere opkrævningen at opbakningen til pantsystemet mindskes, vanskeliggør et ønske om forbedret forbrugerservice og på sigt mindsker muligheden for at indføre lavere gebyrer og billigere forbrugerpriser.

Du kan her læse udkast til ændring af miljøbeskyttelsesloven.
 
Sidst opdateret den 15-01-2013 10:13
Tilbage til nyhedssøgning