Naviger op
Log på

Ny analyse giver godt signalement af de vigtigste kystturister i Danmark

Politiske nyheder 15-01-2013
Hvem er kystturisterne i Danmark ? Hvorfor vælger de at holde ferie her? Læs svaret i analyse fra Videncenter for Kystturisme.

Hvem er kystturisterne i Danmark ? Hvorfor vælger de at holde ferie her? Hvordan bor de, hvor længe bliver de, hvor mange penge bruger de? Og er de tilfredse? Det er nogle af de spørgsmål, som Videncenter for Kystturisme (CKT) nu giver svarene på i en ny stor analyse, "Kystturisterne i Danmark". 

Definition af kystturisme
Kystturisme er defineret som al turisme udenfor de fire største byer i Danmark og er en vigtig økonomisk faktor for dansk turisme med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.000 job målt på basis af 2010-tal.

I konkurrence med tilbud fra hele verden
"Kystturismen har stor betydning for hele landet, men er også under pres med færre overnatninger de senere år. Vi er i konkurrence med mange tilbud fra hele verden," fastslår Lars H. Olsen, direktør for Videncenter for Kystturisme.

Analyse vigtigt redskab til nye arbejdspladser
"Der er brug for en målrettet indsats for at forbedre kystturismen og dens konkurrenceevne – især i en tid, hvor hele Danmark mangler vækst og nye arbejdspladser – og her bliver den nye analyse et vigtigt redskab."

Præsenteres på konferencen Kystturisme som vækstskaber
Undersøgelsen dækker hele Danmarks kystturisme og bygger på personlige interviews med ialt 5.605 kystturister på landsplan, som VisitDenmark har gennemført i 2011. Analysen præsenteres i dag i København på konferencen "Kystturismen som vækstskaber", der arrangeres af Dansk Erhverv i samarbejde med CKT.

"Vi glæder os over, at der er kommet fokus på kystturismen, bl.a. med oprettelsen af videncentret og mere end 200 deltagere på vores konference i dag. Kystturisme spiller en meget stor rolle for det lokale erhvervsliv og ikke mindst vækst og beskæftigelse udenfor de større byer," understreger markedsdirektør Mette Feifer, Dansk Erhverv.

Højt pris- og afgiftsniveau i Danmark
"Derfor er det vigtigt at få rettet op på tilbagegangen de senere år, og det er en stor udfordring – ikke mindst på grund af det høje pris- og afgiftsniveau, der gør det dyrt at være turist i Danmark."

Turisterne: Danmark er dejligt, men for dyrt
Forholdet mellem prisen og turisternes oplevelse af kvalitet er et vigtigt fokusområde for udviklingsarbejdet hos CKT. Den nye analyse dokumenter også, at her et vigtigt indsatsområde. Overordnet set svarer turisterne, at de ikke oplever den kvalitet, som de mener, at det høje prisniveau burde udløse.

Prisproblemet skal tages seriøst
"Det er en generel akilleshæl for vores kystturisme. I en skarp international konkurrence skal der være det rigtige forhold mellem pris og kvalitet – ellers vælger forbrugerne bare andre steder at tage hen. Derfor er det en problemstilling, der skal tages meget seriøst," fastslår Lars H. Olsen.

"Undersøgelsen specificerer desværre ikke, hvilke konkrete udgifter, der påvirker tilfredsheden, men det er noget af det, vi nu arbejder videre med at analysere, så vi kan samle viden til en målrettet indsats."

Analysen viser også, at kystturistene generelt er tilfredse med overnatningstedet, og det er en tilfredshed, der går igen i alle regioner. Men på områder som f.eks. serviceniveau generelt samt udbud og kvalitet af spisesteder og attraktioner er der plads til forbedring, og det slår igennem i den samlede vurdering af pris og kvalitet.

Læs mere

Flere fakta om kystturisterne i Danmark samt regionale kendetegn på de følgende faktasider.
Hele analysen "Kystturister i Danmark" samt mere information om Videncenter for Kystturisme
kan findes på www.ckt.dk

For flere oplysninger kontakt:
Direktør Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme, mobil 51 68 53 40
Markedsdirektør Mette Feifer, Dansk Erhverv, mobil 60 66 01 16
Formand Søren Kragelund, Videncenter for Kystturisme, mobil 24 88 57 70

 
Sidst opdateret den 15-01-2013 15:32
Tilbage til nyhedssøgning