Naviger op
Log på

Robotterne kommer - og hurra for det

Politiske nyheder 10-01-2017
Også skrivebordsjob er i fare for at blive overtaget af smarte teknologiske løsninger. Men det er et sundhedstegn, mener cheføkononom Steen Bocian, Dansk Erhverv, der i sin klumme også fabulerer over, at hans eget job en dag kan blive overtaget.
Klumme af Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv. Bragt i Fyens Stiftstidende d. 9. januar 2017.

Der er i den danske debat stor fokus på de udfordringer, som den teknologiske udvikling giver. Udtryk som distruption, kunstig intelligens og robotternes indmarch fyger i luften, og det kan være svært at vurdere, hvor bekymret man skal være.

Der offentliggøres overflødighedslister over de typer af medarbejdere hvis job eksperterne forventer vil være overtaget af teknologien i fremtiden: Chauffører erstattes af førerløse biler, økonomer afløses af computermodeller, journalisterne af robotter, og fremtidens butik bliver helt elektronisk. Bare for at nævne et par eksempler.

Det lyder meget science fiction-agtigt, men nogle eksperter mener, at mindst en tredjedel af alle danske job er i fare indenfor det kommende årti. Det er nemt at blive bekymret - eller ligefrem skræmt.

Selv om jeg selv tilhører et af de erhverv, som er i farezonen, er jeg ikke specielt bekymret for min egen situation - og i endnu mindre grad for vores samfunds situation.

Disruption er dybest set udtryk for noget positivt - men vi skal være klar til de udfordringer, som vi stilles over for. Disruption er et nyt ord for produktivitetsvækst, altså at vi år for år bliver bedre til at producere varer og tjenester.

Denne gang er det ved at udnytte de muligheder, internettet og ny teknologi i form af eksempelvis robotter giver os, men vi er bestemt ikke uvant med økonomiske omstillinger.

I 1990'erne kaldte vi det "ny økonomi", i det nye årtusinde var det dot.com, og nu kalder vi det "disruption". Men med mine økonombriller er det grundlæggende det samme. Måske går det bare hurtigere nu.

Bekymringen er at tempoet, hvormed økonomien omstilles, accelererer i disse år, og at vi ikke kan følge med omstillingen. Når vi kigger på de fleste vestlige landes økonomier, er produktivitetsvæksten imidlertid ikke høj i øjeblikket. Så selv om der tales om en eksponentiel udvikling som følge af ny teknologi og disruption, er billedet svært at genkende, hvis vi ser bredt på økonomien.

Over det seneste år er der blevet ansat næsten 50.000 flere i private danske virksomheder. De job, der opstår i dag, er ikke de samme, som dem, der lukkede ned i går. Men det er der ikke noget nyt i.

Siden 1966 er antallet af jobs i landbruget faldet med 230.000 personer, og vi har 280.000 færre ansatte i industrien. Men det samlede antal arbejdspladser i dansk økonomi er steget med en halv million fra 1966 til 2015, da antallet af arbejdspladser i servicesektoren er steget mere end tilsvarende.

For mange personer er det en stor omvæltning, men set med økonomiske briller, er det også udtryk for, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked, der er med til at sikre, at vi er gode til at omstille os, når økonomien ændres. Det gør den hele tiden. Men for at klare os godt fremover er det helt centralt, at vi fastholder evnen til at være fleksible. At vi tilegner os nye kundskaber og følger med udviklingen. Vi kan ikke hegne os inde.

Man har altid en tendens til at synes, at usikkerheden lige nu er større end nogensinde før. Vi ved, hvad der er sket, og kan se, at det måske ikke var så dramatisk endda, mens vi ikke ved, hvad der kommer til at ske.

Jeg har ingen anelse om, hvorvidt mit eller dit job bliver overtaget af en computer eller en robot, det eneste, jeg kan gøre er at fokusere på at være effektiv og omstillingsparat.

Hvis mit job nedlægges, er det om at gøre klar til at påtage sig en anden funktion i samfundet. Måske skal jeg have noget uddannelse, men ofte handler det mest om at være åben. Vi må ikke glemme, at hvis en computer overtager mit job, er det fordi, den er mere effektiv og billigere end mig.

Det betyder, at vi som samfund kan producere mere med færre ressourcer. Det kan jeg personligt være ked af, men som samfund skal vi ikke være kede af det, for det betyder, at vi bliver rigere, hvorved vi både har råd til mere i vores privatøkonomi og i den offentlige sektor.

Jeg ser derfor bestemt ingen grund til at være skræmt, mulighederne er store i den fremtidige økonomi. Det er dog væsentligt, at vi både som enkeltpersoner og som samfund sørger for at være åbne og gribe de nye og indtil videre uvisse muligheder.
 
Sidst opdateret den 10-01-2017 10:24
Tilbage til nyhedssøgning