Naviger op
Log på

Støt stigende beskæftigelse i byggeriet markerer slutningen på byggekrisen

Politiske nyheder 13-01-2016
Byggeriet er nu i så solid gænge, at det giver god mening, at den økonomiske politik indebærer en lille opstramning med fokus på de offentlige investeringer. Vi skal helst ikke tilbage til situationen i 2006-2007, hvor byggeriet overophedede.
Der er ingen tvivl om, at byggeriet har været hård ramt af den krise, som dansk økonomi har været i siden 2007/2008. Kombinationen af en boligboble, der brister, en global og lokal finanskrise og generel økonomiske usikkerhed knyttet til euro-projektet har været dræbende for langsigtede investeringer, som byggeri. Men udviklingen i byggeriet er vendt – og siden bunden i 2010 er byggebeskæftigelsen steget med 17.600 personer. I 4. kvartal sidste år fortsatte den positive tendens. Byggebeskæftigelsen steg således med yderligere 1.400 personer fra 3. til 4. kvartal sidste år – sammenlignet med samme tid året før, så lå byggebeskæftigelsen 7.300 højere i 4. kvartal 2015.

Fremgangen i byggeriet er drevet af de meget lave renter. De lave renter stimulerer dels det private boligbyggeriet via boligmarkedet, som var i klar fremgang i 2015, og dels så stimulerer de lave renter via det professionelle segment af byggeriet, da de lave renter giver en jagt på afkast, hvilket blandt andet forplanter sig som byggeaktivitet. Dertil kommer, at boligjob-ordningen muligvis i slutningen af sidste år gav et kunstigt løft til byggebeskæftigelsen, da nogle danskere måske skulle have færdiggjort projekter på den ”gamle” ordning, inden den nye grønne ordning trådte i kraft her ved nytår.

Med fremgangen i byggebeskæftigelsen i 4. kvartal, så er niveauet nu meget tæt på det gennemsnitlige niveau i perioden fra 2000 og frem. Gennemsnittet fra 2000 til i dag ligger på 161.000 personer – det nuværende niveau er 157.000 personer. Dermed er det også på sin plads at aflive den sidste snak om krise i byggeriet. Byggeriet er meget konjunkturfølsomt, i perioder er der for meget aktivitet og i andre periode er der for lidt, men med byggebeskæftigelsen tilbage på det gennemsnitlige niveau, så er må vi konstatere, at der ikke længere er krise i den del af dansk økonomi. Byggeriet er heldigvis nu i så solid gænge, at det giver god mening, at den økonomiske politik indebærer en lille opstramning med fokus på de offentlige investeringer. Vi skal helst ikke tilbage til situationen i 2006-2007, hvor byggeriet overophedede.
 
Sidst opdateret den 13-01-2016 10:22
Tilbage til nyhedssøgning