Naviger op
Log på

Regional interessevaretagelse

Dansk Erhverv arbejder som erhvervsorganisation for at gøre det lettere og mere profitabelt at drive virksomhed. Vi har som ambition at bidrage til gode rammebetingelser og styrke erhvervsklimaet for alle virksomheder.

Ny analyse: Dagligvarer - e-handlens joker

E-handlen i Danmark oplevere tocifrede vækstrater, og flere og flere køb af varer og serviceydelser er flyttet på nettet. Men ét område af detailhandlen mangler e-handlen dog for alvor at vinde indpas på. Dagligvarehandlen står for omkring halvdelen af den samlede detailhandel, men andelen af dagligvarer, der bliver købt på nettet, er fortsat begrænset. Dansk Erhverv estimerer med et forsigtigt skøn, at e-handlen med dagligvarer i Danmark beløber sig til ca. 2,5 mia. kr. årligt. Dermed udgør e-dagligvarehandlen knap 2 pct. af den samlede dagligvarehandel.

Læs hele analysen her: Dagligvarer – e-handlens joker

Om Dansk Erhverv Regional

Dansk Erhverv arbejder for at øge erkendelsen af servicesektorens samfundsmæssige betydning hos politikere, embedsværket, medier og i befolkningen. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, regionale, nationale og globale situation. Derfor følger vi også aktivt med i regional- og lokalpolitiske emner, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og arbejder aktivt for at fremme deres konkurrencekraft.

Dansk Erhverv har udarbejdet et notat med fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Notatet fokuserer på de udfordringer vores medlemmer møder og giver bud på, hvilke principper en reorganisering og optimering kan bygge på.

Læs notatet "Mindre, men mere effektiv offentlig sektor"

Dansk Erhverv har ca. 230 lokale og regionale repræsentanter fordelt i råd, nævn og udvalg. Læs om arbejdet Dansk Erhvervs repræsentanter varetager i:

opdateret tors. d. 3. marts 2017

Aktiviteter

Dansk Erhverv kampagne
 

24. marts 2017
Per Thye Rasmussen til møde i Region Sjælland

Dansk Erhverv kampagne
 

24. marts 2017
Per Thye Rasmussen til bestyrelsesmøde på Roskilde Handelsskole

Dansk Erhverv kampagne
 

27. marts 2017
Per Thye Rasmussen til møde med Svendborg Kommune