Naviger op
Log på

Dansk Erhvervs Perspektiv 2017

Perspektiv henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer.

Der udgives årligt 20-25 numre.
Arkiv: Læs tidligere udgivelser fra 20162015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2017


Nr. 3: Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder
Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Trekløverregeringen har fremlagt et regeringsgrundlag, hvor der tales om endnu større løft i arbejdsudbuddet. Man hører i debatten ofte, at der gennem de seneste årtier er lavet så mange reformer, at potentialet er udtømt. Vi har kigget nærmere på den påstand
.Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 3| 2017

Nr. 2: Eksportarbejdspladser i service
Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle udvikling, som Danmark har bevæget sig igennem fra industrisamfund til servicesamfund. I 2007 oversteg antallet af eksportarbejdspladser i servicesektoren således for første gang antallet i industrien.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 2| 2017

Nr. 1: Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer Nationalbanken har konkluderet, at Danmark er inde i et solidt opsving, og økonomien er på vej ind i en højkonjunktur. Konklusionen kan forekomme overraskende efter et år, hvor fokus har været rettet mod manglen på vækst. Nationalbankens konklusion kommer på baggrund af, at Danmarks Statistik har revideret væksttallene for de seneste år op – og da arbejdsmarkedet er stramt med lav ledighed, konkluderer Nationalbanken nu, at vi er på vej ind i en højkonjunktur.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 1|2017

Sidst opdateret den 01-02-2017 16:50

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400