Naviger op
Log på

Regional interessevaretagelse

Dansk Erhverv arbejder som erhvervsorganisation for at gøre det lettere og mere profitabelt at drive virksomhed. Vi har som ambition at bidrage til gode rammebetingelser og styrke erhvervsklimaet for alle virksomheder.
Ny analyse: Dagligvarer - e-handlens joker
E-handlen i Danmark oplevere tocifrede vækstrater, og flere og flere køb af varer og serviceydelser er flyttet på nettet. Men ét område af detailhandlen mangler e-handlen dog for alvor at vinde indpas på. Dagligvarehandlen står for omkring halvdelen af den samlede detailhandel, men andelen af dagligvarer, der bliver købt på nettet, er fortsat begrænset. Dansk Erhverv estimerer med et forsigtigt skøn, at e-handlen med dagligvarer i Danmark beløber sig til ca. 2,5 mia. kr. årligt. Dermed udgør e-dagligvarehandlen knap 2 pct. af den samlede dagligvarehandel.Læs hele analysen her: Dagligvarer – e-handlens joker

Om Dansk Erhverv Regional
Dansk Erhverv arbejder for at øge erkendelsen af servicesektorens samfundsmæssige betydning hos politikere, embedsværket, medier og i befolkningen. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, regionale, nationale og globale situation. Derfor følger vi også aktivt med i regional- og lokalpolitiske emner, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og arbejder aktivt for at fremme deres konkurrencekraft.

Dansk Erhverv har udarbejdet et notat med fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Notatet fokuserer på de udfordringer vores medlemmer møder og giver bud på, hvilke principper en reorganisering og optimering kan bygge på.

Læs notatet "Mindre, men mere effektiv offentlig sektor"

Dansk Erhverv har ca. 230 lokale og regionale repræsentanter fordelt i råd, nævn og udvalg. Læs om arbejdet Dansk Erhvervs repræsentanter varetager i:
Erhvervsråd
Regionale arbejdsmarkedsråd
Erhvervsskoler
Regionale vækstfora
Professionshøjskoler
Andre uddannelsesinstitutioner
Væksthuse
Erhvervsakademier

Aktiviteter

Dansk Erhverv kampagne
 

14. februar 2017
Per Thye Rasmussen til møde i indstillingsudvalget i Vækstforum Nordjylland

Dansk Erhverv kampagne
 

16. februar 2017
Rikke Scheel Sinding til møde med Tønder Erhvervsråd

Dansk Erhverv kampagne
 

17. februar 2017
Rikke Scheel Sinding til møde med Sønderborg Vækstråd