DCSIMG
Naviger op
Log på

Væksthus Hovedstadsregionen

Væksthus Hovedstadsregionen tilbyder uvildig og gratis rådgivning til vækstiværksættere og vækstvirksomheder i Region Hovedstaden om forretningsudvikling og vækst.

Projekter, der udføres af Væksthus Hovedstadsregionen:

 • Fashion Accelerator - Styrker forretningskompetencerne hos danske modevirksomheder og klæder dem på til at komme ud på internationale markeder. Der skabes større netværk, bedre samarbejdsrelationer og en klar strategi for vækstprocessen i virksomheden.
  Læs mere om projektet her.

 • Cleantech Partnerskab - Hjælper din cleantech-virksomhed med salg, markedsføring, konceptafklaring og strategi. Programmet tilbyder et målrettet uddannelses- og rådgivningsforløb til mindre cleantech-virksomheder, som ønsker at kvalificere sig bedre til markedet.
  Læs mere om projekter her.

 • Innovation Copenhagen – Innovation Center Copenhagen (ICPH) er et innovationscenter for offentlig-privat innovation, som arbejder sammen med kommuner i hovedstadsregionen. ICPHs formål er at:
  • Hjælpe kommunerne til at øge den oplevede kvalitet for brugere af kommunale velfærdsydelser og frigøre kommunale ressourcer.
  • Finde nye samarbejdsformer for innovation af kommunale velfærdsydelser, der inddrager kommuner, borgere, medarbejdere og virksomheder.
  • Udvikle innovative produkt- og serviceløsninger, der kan skabe vækstvirksomheder og eksportmuligheder.
  • Skabe grundlaget for et internationalt førende miljø for behovs- og brugerdreven innovation.
   Læs mere om projekter her.

 • VIKK - Vækst i Kompetencer og Klynger - Et uddannelsesprojekt, der handler om at afdække viden om klyngeudvikling, finde de bedste eksempler på klyngeudvikling og formidle den viden videre i et uddannelsesforløb.

  Klyngeudvikling i yderkantsområder – Drives af Væksthus Hovedstadsregionen og Business Center Bornholm. Projektet fokuserer på at udvikle og afprøve en model for bæredygtig udvikling af klynger i yderkantsområder, som er geografisk væk fra viden-ressourcer og har et begrænset antal virksomheder i samme branchesegment og/eller værdikæde.
  Læs mere om projekter her.

 • Early Warning - Hjælper kriseramte virksomheder til en hurtig løsning, enten revitalisering eller nedlukning (landsdækkende initiativ). Læs mere om projektet her.

 • Spin-off - Et 3-årigt projekt i 2009-2011 med visionen om at udvikle en ny kilde til vækst i et samarbejde mellem etablerede virksomheder, nye spin-off virksomheder samt de nuværende erhvervsfremmeaktører og -programmer. Det er et af projektets mål at:
  • Etablere og udvikle 10 nye spin-off vækstvirksomheder.
  • Skabe nye veje til forretningsudvikling i store virksomheder.
  • Udvikle en generel model for etablering og udvikling af spin-offs.
  Læs mere om projektet her.

 • Vækst gennem rådgivning – Et rådgivningstilbud til virksomheder med ambitioner om at skabe vækst. Programmet giver 50% tilskud til køb af privat rådgivning, så virksomheden kan omsætte sine ambitioner om vækst til konkrete tiltag og initiativer (landsdækkende initiativ).
  Puljen er opbrugt i Hovedstadsregionen, og vi kan her ikke pt. formidle tilskud.

Kontakt

Underdirektør

t: 3374 6302
m: 2011 2240