Naviger op
Log på

Arbejdstidsloven

Arbejdstidsloven indeholder en række regler om pauser og arbejdstid. Loven gælder, hvis tilsvarende regler ikke findes i en overenskomst. Overtrædelse af loven kan medføre en godtgørelse.
Reglerne om rammer for arbejdstiden findes i arbejdstidsloven.

Loven gælder ikke, hvis man er omfattet af en kollektiv overenskomst, der sikrer lønmodtagerne de rettigheder, der er anført i arbejdstidsdirektivet.

De fleste overenskomster indeholder en række bestemmelser, som giver rammer for regulering af arbejdstidsspørgsmålet på den enkelte virksomhed. Overenskomster indeholder desuden ofte aftaler om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet.

Typisk indeholder overenskomsterne regler om længden af den ugentlige arbejdstid, regler om placering af den ugentlige arbejdstid på ugedage, maksimal/minimal daglig arbejdstid og fridage. De fleste overenskomster indeholder bestemmelser, som regulerer adgangen til at aftale varierende ugentlig arbejdstid på virksomheden.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om