Naviger op
Log på

Immaterielle rettigheder

I forbindelse med medarbejderes udførelse af deres arbejde kan der fremkomme frembringelser, der er beskyttet som immaterielle rettigheder. Dette kan for eksempel være værker i ophavsretslovens forstand, varemærker, opfindelser eller design.

Arbejdsgiveren erhverver ikke nødvendigvis alle rettigheder til sådanne frembringelser. Dansk Erhverv anbefaler derfor, at man som arbejdsgiver nøje overvejer, om det er relevant at indgå aftale om rettighedsoverdragelse med nye og eksisterende medarbejdere.

 

Dansk Erhverv er behjælpelig med en vurdering af rettighedsproblematikken i forhold til de enkelte medarbejdere samt med udarbejdelse af eventuelle rettighedsklausuler.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om