Naviger op
Log på

Ansættelseskontrakter

Når en ny medarbejder ansættes, er det vigtigt, at der udarbejdes en ansættelseskontrakt, der beskriver de aftalte vilkår. Sker der ændringer i ansættelsesforholdet, er det desuden vigtigt at være opmærksom på reglerne.

Lov om ansættelsesbeviser stiller en række krav til indholdet af en ansættelseskontrakt. Er kontrakten mangelfuld, kan der rejses krav om godtgørelse, der som udgangspunkt kan udgøre op til 13 ugers løn. Godtgørelse kan, hvor der foreligger skærpende omstændigheder, forhøjes op til 20 uger.
Lov om ansættelsesbeviser gælder, når følgende betingelser begge er opfyldt:

  • ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned
  • den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på over 8 timer

Ændringer i ansættelsesvilkårene
Hvis der under ansættelsen sker ændringer i de aftalte vilkår, skal ændringerne skriftligt bekræftes, enten i form af en ny kontrakt eller et tillæg til den eksisterende kontrakt. 

Godtgørelse ved mangler
En række overenskomster indeholder en såkaldt nachfrist, der giver arbejdsgiveren en kort frist til at rette kontrakten, hvis medarbejderen eller fagforeningen gør gældende, at der er mangler. Her er det særligt vigtigt at reagere hurtigt, fordi man inden for disse overenskomstområder har mulighed for at undgå at skulle betale en godtgørelse.

Standardkontrakter
Dansk Erhverv har udarbejdet en række standardkontrakter, som vores medlemsvirksomheder har fri adgang til. Udførlige vejledninger hjælper til korrekt udfyldelse af kontrakterne.

Dansk Erhverv yder naturligvis også rådgivning omkring medlemsvirksomhedernes egne standardkontrakter og andre typer kontrakter såsom direktørkontrakter, elevaftaler, atypiske arbejdskontrakter (f.eks. freelancekontrakter) mv.

Gode råd om ansættelsesbeviser
Dansk Erhverv har udarbejdet pjecen Gode råd om ansættelsesbeviser.

Har du spørgsmål til udformningen af en ansættelseskontrakt, eller bliver du mødt med krav om godtgørelse for en mangelfuld kontrakt, er du som medlem velkommen til at kontakte Dansk Erhverv på tlf. 33 74 60 00.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om