Naviger op
Log på

Feriefridage

Lønmodtagere omfattet af overenskomster har oftest feriefridage. Hvis ikke en overenskomst regulerer ansættelsen, kan der mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren indgås indiduel aftale om feriefridage. Feriefridage reguleres ikke af ferieloven.


Feriefridage
Feriefridage blev efter et stort pres fra fagbevægelsen indført i overenskomsterne på det private arbejdsmarked i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2000.

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem på den ene side feriedage, der reguleres i ferieloven, og på den anden side feriefridage, der følger af overenskomster. Ferieloven regulerer således ikke medarbejderens eventuelle ret til feriefridage.

Hvis der ikke er en overenskomst, som regulerer medarbejderens ansættelsesforhold, kan der direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderen indgås aftale om, at medarbejderen er berettiget til feriefridage.

Hvis en sådan aftale indgås, bør man i aftalen tage højde for, hvordan feriefridagene optjenes og afholdes, om de kommer til udbetaling, hvis de ikke afholdes, og om de falder bort eller udbetales, hvis medarbejderen fratræder.

Du kan læse yderligere om feriefridage i medfør af Dansk Erhverv Arbejdsgivers overenskomster her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om