Naviger op
Log på

Fleksjob

Fleksjob ydes til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Som arbejdsgiver er det vigtigt at få truffet klare aftaler om vilkårene.
 

Kommunen giver tilbud på fleksjob, men ansættelsen sker direkte hos arbejdsgiveren. Selve arbejdsforpligtelsen fastlægges ud fra en vurdering af arbejdstagerens restarbejdsevne. Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på området.

Arbejdsgiver betaler lønnen, men modtager et kommunalt tilskud på halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Dansk Erhverv anbefaler, at særligt ikke-overenskomstdækkede virksomheder kontakter os for rådgivning, før man udarbejder fleksjobkontrakten.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om