Naviger op
Log på

Fravær og Orlov

En medarbejder kan have ret til fravær/orlov enten ifølge af lov, kollektiv overenskomst eller individuel aftale.
 

Som udgangspunkt vil ansættelsesforholdet fortsat bestå under orloven. Ved medarbejderens orlov skal arbejdsgiver særligt være opmærksom på eventuel lønforpligtelse, lønrefusion fra kommunen, optjening af anciennitet og ferie.

Der er forskellige grunde til, at en medarbejder kan have et ønske om at holde orlov under sit ansættelsesforhold.

I nogle tilfælde vil medarbejderen have en lovbaseret ret, eksempelvis ved graviditet, barsel og pasning af døende nærtstående familiemedlemmer. Kollektive overenskomster giver i forskellige situationer også ret til fravær, eksempelvis ret til frihed ved kompetenceudvikling/efteruddannelse.

Hvis medarbejderen hverken har en orlovsret, der udspringer af lov eller kollektiv overenskomst, kan medarbejderen og arbejdsgiveren individuelt aftale, at medarbejderen har ret til at holde orlov. For eksempel hvis medarbejderen ønsker frihed til at foretage større rejser eller tage på et højskoleophold.

Det er især ved den individuelt aftalte orlov vigtigt at tage stilling til, om medarbejderen skal optjene anciennitet og ferie under orloven. Udgangspunktet er, at der ikke optjenes anciennitet under orloven, men at medarbejderen genindtræder i sin stilling med uændret anciennitet, når arbejdet genoptages. Det er ligeledes et udgangspunkt, at der ikke er ret til løn under individuelt aftalt orlov, og dermed optjenes der heller ikke feriepenge.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om