Naviger op
Log på

Funktionærer

Funktionærloven regulerer funktionærers ansættelsesforhold på en række områder. Loven kan ikke fraviges til skade for en funktionær.

Funktionærloven indeholder bestemmelser om en lang række rettigheder og forpligtelser for arbejdsgivere og medarbejdere.

De regler, som er fastsat i funktionærloven, kan ikke fraviges til skade for funktionæren. Det er således ikke muligt at aftale bestemmelser i ansættelsesforholdet, som strider mod reglerne i funktionærloven. Dette gælder, uanset om medarbejderen er indstillet på at fravige funktionærloven.

Funktionærloven indeholder blandt andet regler om opsigelse, barsels- og graviditetsorlov, provision, bonusudbetaling, sygdom og konkurrence- og kundeklausuler.

Klik på de forskellige links og læs mere om Dansk Erhvervs rådgivning inden for de enkelte områder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om