Naviger op
Log på

Helbredsoplysninger

Hvilke helbredsoplysninger må en arbejdsgiver bede om, og hvad er en jobansøger forpligtet til at oplyse af egen drift?

Helbredsoplysningsloven fastsætter rammerne for brugen af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet.

Loven regulerer arbejdsgivers mulighed for at stille spørgsmål om medarbejders helbred både i forbindelse med ansættelsen og under ansættelsesforholdet. Arbejdsgiver har en naturlig interesse i at opsøge samtlige informationer, som kan give en mere nuanceret profil af kandidaten, men det er langt fra alle oplysninger, som arbejdsgiver kan kræve.

Herudover regulerer loven også en jobansøgers pligt til af egen drift at give oplysninger om helbredet.

Hvis en jobansøger fortier en sygdom, der har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet, kan det få betydning for retten til både løn under sygdom og sygedagpenge.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om