Naviger op
Log på

Klausuler

Hvis virksomheden har behov for at beskytte sin viden, når en medarbejder fratræder, kan det være relevant at indgå en kunde-, konkurrence- eller jobklausul. Ved betaling af medarbejderens uddannelse kan der være behov for en uddannelsesklausul.

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at medarbejderen i en periode efter sin fratræden ikke må opstarte konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en sådan. Medlemmer kan læse mere om konkurrenceklausuler.

Kundeklausul
En kundeklausul er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at medarbejderen i en periode efter sin fratræden ikke må være i kontakt med arbejdsgiverens kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Er du medlem af Dansk Erhverv, kan du læse mere om kundeklausuler.

Jobklausul

En jobklausul kan være en aftale

 

  • som en arbejdsgiver indgår med en anden virksomhed for at hindre eller begrænse en medarbejders muligheder for at opnå ansættelse i den anden virksomhed (virksomhedsklausul), eller

  • som en arbejdsgiver indgår med for eksempel en nøglemedarbejder for at hindre, at denne tager andre kolleger med sig, når vedkommende starter egen virksomhed op eller tager ansættelse i en anden virksomhed (medarbejderklausul).
Der er indført nye regler om jobklausuler pr. 1. juli 2008, således at klausulerne nu kun er gyldige, hvis der også er indgået en aftale med de medarbejdere, der begrænses af klausulen, og hvis de berørte medarbejdere får en kompensation. Der gælder dog særlige overgangsbestemmelser for klausuler indgået før 1. juli 2008. Læs mere om jobklausuler, hvis du er medlem af Dansk Erhvev. 

Uddannelsesklausul
En uddannelsesklausul er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, som kan indgås i forbindelse med, at arbejdsgiveren indvilliger i helt eller delvist at betale medarbejderens uddannelse. Uddannelsesklausulen skal sikre arbejdsgiveren hel eller delvis tilbagebetaling af uddannelsesomkostningerne, hvis medarbejderen for eksempel fratræder inden for uddannelsesperioden. Læs mere om uddannelsesklauser, hvis du er medlem af Dansk Erhverv.

Blandet klausul
En blandet klausul er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, som indeholder elementer af flere forskellige typer af klausuler, for eksempel en kunde- og konurrenceklausul. De enkelte elementer af aftalen behandles i henhold til reglerne for den pågældende type af klausuler. 
Læs mere om blandede klausuler, hvis du er medlem.

Rådgivning
Har du som medlem behov for rådgivning omkring en klausul, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhverv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om