Naviger op
Log på

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Når der arbejdes med faremærkede stoffer og materialer, herunder også midler til rengøring, skal der udarbejdes en brugsanvisning, som angiver, hvordan arbejdet skal udføres.
Uanset faremærkningen er det ikke nødvendigt at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for ”bagatelagtig” brug af stoffer og materialer herunder brug i så små mængder, at det kan sammenlignes med privat brug, som fx opvasketabs, og kun lejlighedsvis brug, som fx kontorlim.

Arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes på baggrund af leverandørens generelle brugsanvisning, også kaldet sikkerhedsdatablad, og skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvor arbejdspladsens værnemidler, som fx briller eller handsker, og arbejdspladsens førstehjælpsudstyr, som fx øjenskyllevæske, er placeret.

Arbejdspladsbrugsanvisninger skal være ajour, hvorfor det er en god idé at datere dem, og de skal opbevares tilgængeligt for de ansatte ligesom sikkerhedsdatabladene skal det.


Hvordan udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisningen?
Arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes på baggrund af leverandørens sikkerhedsdatablad, og skal ifølge reglerne indeholde 14 punkter.

Arbejdspladsbrugsanvisningen kan også udarbejdes som et tillæg til sikkerhedsdatabladet eller ligefrem udgøres af sikkerhedsbladet tilføjet de for arbejdspladsen nødvendige oplysninger, såfremt der er plads til det. Her kan du se input og eksempler på de forskellige muligheder.
 • Arbejdspladsbrugsanvisning (14 pkt.)
 • Tillæg til sikkerhedsdatablad (skema)
 • Tilføjelser til sikkerhedsdatablad (billede)


Brugen af arbejdspladsbrugsanvisningen
Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningen er, at den skal indgå i instruktionen af de ansatte. De ansatte skal faktisk have udleveret arbejdspladsbrugsanvisningen, og skal derudover have let adgang til den fra det sted, hvor det omhandlede arbejde udføres – brugsanvisningerne kan fx hænges op ved arbejdsstedet.

Hvis samme stof eller materiale benyttes på forskellig vis, kan det være nødvendigt med flere arbejdspladsbrugsanvisninger til det samme stof eller materiale.

Hvis forskellige stoffer eller materialer benyttes på samme vis, og bl.a. fordrer brug af de samme værnemidler og førstehjælpsforanstaltninger, kan der udarbejdes en fælles arbejdspladsbrugsanvisning.


Sådan gør I

I praksis er det en god idé at udpege ansvarlige for udarbejdelse og ajourføring af arbejdspladsbrugsanvisningerne. Starter I på ny eller ved en større gennemgang, er det naturligt derefter at gå i gang med at:

 1. Gennemgå skuffer, skabe og andre gemmer og registrer, hvilke faremærkede produkter I har. Noter produkt, leverandør og eventuelt varenummer. Skaf jer af med dem, I ikke bruger.
 2. Anskaf sikkerhedsdatabladene fra leverandørerne.
 3. Lav en mappe eller opret et elektronisk system, hvor I kan opbevare alle papirerne.
 4. Ud fra oplysningerne i sikkerhedsdatabladene udarbejder I et tillæg til sikkerhedsdatabladet. Det er det letteste. Brug en skabelon hertil. I kan bruge denne her
 5. Sæt arbejdspladsbrugsanvisningen sammen med sikkerhedsdatabladet.
 6. Husk, at arbejdspladsbrugsanvisningen skal dateres og underskrives af den, der har udarbejdet den.
 7. Placer den tæt på, hvor produktet anvendes.
 8. Instruer de ansatte i brugen af produktet og reglerne for anvendelse og bortskaffelse, og fortæl dem, hvor de finder arbejdspladsbrugsanvisningerne.
 9. Opdatere arbejdspladsbrugsanvisningerne ved ændringer i brugen eller ændringer i materialesammensætning af produktet.
 10. Tjek, at I har de rette værnemidler til stede for at kunne anvende det pågældende produkt. Fx handsker, åndedrætsværn, beskyttelsesbriller.
 11. Tjek, om I har det brandslukningsudstyr til rådighed, som kræves i henhold til det pågældende produkt.
 12. Tjek, om I bortskaffer materialerne på rette måde?

Kontakt

Chefkonsulent

t: 3374 6318
m: 2278 7001
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6598
m:
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6295
m: 2245 3337
Arbejdsmiljøchef, souschef

t: 3374 6178
m: 2076 0073
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 33746281
m:
Læs også om