Log på

Børn og unge – der gælder særlige arbejdsmiljøregler

De generelle arbejdsmiljøregler, der gælder for voksne, gælder som hovedregel også for unge under 18 år. På en række områder er reglerne dog skærpede.
Reglerne om unges arbejde omfatter også arbejde i familievirksomheder. Dog ikke ved arbejde, der er lejlighedsvist eller kortvarigt, forudsat, at arbejdet hverken er skadeligt eller farligt, og der er givet grundig instruktion og føres tilsyn med arbejdet. Lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde kan fx være et kort ærinde i forbindelse med udlevering af varer eller børnepasning.

Hvis der er unge under 18 år ansat i en virksomhed, skal de risici, de unge kan komme ud for i virksomheden, beskrives særskilt i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) – dog ikke i familievirksomheder eller ved arbejde i arbejdsgiverens private husholdning.

Bemærk, at der er særlige regler for, hvilke arbejdsopgaver unge må varetage, samt hvornår og hvor meget børn og unge må arbejde. Disse afhænger af alder og uddannelsessituation. I arbejdsmiljøloven sondrer man derfor mellem 4 grupper unge.
  • Unge under 13 år
  • 13-14 årige
  • 15-17 årige, der ikke har afsluttet 9. klasse
  • 15-17 årige, der har afsluttet 9. klasse

Børn og unge under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. De 13- og 14-årige samt ældre unge, der er undervisningspligtige, må kun udføre lettere arbejde, fx rengøring og budtjeneste. De 15-17-årige, der ikke er undervisningspligtige, må beskæftiges med alle former for arbejde, der ikke er farligt. Dette vurderes bl.a. ud fra, hvilke arbejdsopgaver og risici, fx voldsrisiko, arbejdet indeholder, samt hvordan det er tilrettelagt, fx alenearbejde.

Børn og unge skal have grundig oplæring og instruktion, og der skal føres effektivt tilsyn af en person over 18 år.

Der gælder særlige regler for:

Få et overblik over reglerne i Dansk Erhvervs pjece ”Gode råd om ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob”. (Kræver medlemslogin)

Branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet en række materialer og konkrete værktøjer om unges arbejde i de forskellige brancher.

På BFA Handel www.bfahandel.dk finder du bl.a. et interaktivt træningsprogram til de unge, vejledning om unges arbejde i detailhandlen, pjecen Sikker i butik målrettet til de unge om, hvad de må og ikke må, tjekliste APV for unge. På BFA Kontor www.bfakontor.dk finder du en vejledning om ansættelse af unge under 18 år i kontorvirksomheder, sammen med en APV tjekliste, og på BFA Service- og tjenesteydelser www.bar-service.dk finder du en vejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen.

Kontakt

Chefkonsulent

t: 3374 6318
m: 2278 7001
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6598
m:
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6295
m: 2245 3337
Arbejdsmiljøchef, souschef

t: 3374 6178
m: 2076 0073
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 33746281
m:
Læs også om