Naviger op
Log på

Arbejdsmiljø

Som medlem af Dansk Erhverv får du rådgivning og hjælp til sagsbehandling i spørgsmål om arbejdsmiljø. Har du brug for kort og klar information om de væsentligste temaer indenfor arbejdsmiljø kan du finde det via menuen til venstre.

Arbejdsmiljø - hvorfor nu det? 
Efter arbejdsmiljøloven skal arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Før i tiden var indsatsen koncentreret om sikkerhed – at medarbejdere ikke kom til skade i arbejdet; røg, støj og møg samt risikoen for arbejdsulykker var i fokus. I dag er perpektivet bredere; der er fokus på alle påvirkninger i arbejdet og herunder på de, der i kombination og/eller på længere sigt kan give skader på helbredet.

Hvordan ser Dansk Erhverv på arbejdsmiljø?
Et godt arbejdsmiljø bidrager til, at ansatte trives og ikke kommer til skade. Begge forhold er med til at sikre gode resultater. Der derfor god fornuft i at prioritere arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladsen. Da det kan forekomme vanskeligt at finde rundt i de mange regler og krav, der eksisterer på arbejdsmiljøområdet, bistår Dansk Erhverv medlemmerne med det.

Hvad får du som virksomhed i Dansk Erhverv?
Din adgang til ydelser inden for Arbejdsmiljø afhænger af dit medlemskab. Som Fullservice- eller Arbejdsgivermedlem får du en unik pakke bestående af de tre ydelser: HR & Ledelse, Ansættelsesret og Arbejdsmiljø. Inden for Arbejdsmiljø får du rådgivning i forhold til jeres konkrete arbejdsmiljøudfordringer og support til nye tiltag. Får du et påbud fra arbejdstilsynet kan vi også vurdere sagen og håndtere en eventuel klage.

Som Basismedlem har du adgang til vores hotline og vores pjecer om arbejdsmiljøretlige emner. Alle har også adgang til information fra de forskellige Branchearbejdsmiljøråd.

Find branchens praksis
Branchearbejdsmiljørådene (BAR) udarbejder brancherettede vejledninger og værktøjer om de forskellige arbejdsmiljøforhold. Find den relevante praksis for din virksomhed på:

BAR Privat Kontor og Administration
BAR Handel
BAR Transport og Engros
BAR Service- og Tjenesteydelser

Her kan du både læse og printe vejledninger og værktøjer.

Kontakt

Underdirektør, chef for HR og Arbejdsmiljø

t: 3374 6312
m: 4128 0952
Chefkonsulent

t: 3374 6318
m: 2278 7001
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6338
m: 9137 3127
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6295
m: 2245 3337
Chefkonsulent

t: 3374 6178
m: 2076 0073
Hent dokument
Læs også om