Naviger op
Log på

Arbejdsmiljø

APV, arbejdsmiljøorganisation, tunge løft, hviletid, arbejdsstillinger, arbejdsskader, mobning, stress m.v. Har du brug for kort og klar information om de væsentligste temaer indenfor arbejdsmiljø, finder du det via menuen til venstre.

Arbejdsmiljø - hvorfor nu det?
Efter arbejdsmiljøloven skal arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og som arbejdsgiver har du ansvaret.

Et godt arbejdsmiljø bidrager til, at ansatte trives og ikke kommer til skade, hvilket bidrager til et mindre sygefravær og en positiv bundlinje. Det er derfor sund fornuft at prioritere arbejdsmiljøindsatsen.

Men et godt arbejdsmiljø skabes ikke af arbejdsgiverne alene, medarbejderne har også et ansvar.

Hvad får du som virksomhed i Dansk Erhverv?
Da det kan forekomme vanskeligt at finde rundt i de mange regler og krav, der eksisterer på arbejdsmiljøområdet, bistår Dansk Erhverv medlemmerne med det.

Din adgang til bistand afhænger af dit medlemskab. Som Fullservice- eller Arbejdsgivermedlem får du en unik pakke bestående af de tre ydelser: HR & Ledelse, Ansættelsesret og Arbejdsmiljø. Inden for Arbejdsmiljø får du rådgivning i forhold til jeres konkrete arbejdsmiljøudfordringer og support til nye tiltag. Får du et påbud fra Arbejdstilsynet kan vi også vurdere sagen og håndtere en eventuel klage.

Som Basismedlem har du adgang til vores hotline og vores pjecer om arbejdsmiljøretlige emner.

Find branchens praksis
Branchearbejdsmiljørådene (BAR) udarbejder brancherettede vejledninger og værktøjer om forskellige arbejdsmiljøforhold.

Find den relevante praksis for din virksomhed på:

BAR Privat Kontor og Administration
BAR Handel
BAR Transport og Engros
BAR Service- og Tjenesteydelser

Eller gå ind på BAR’enes fælles portal for at finde en anden af de 11 brancheforeninger, der passer bedre i forhold til jeres arbejdsopgaver - www.bar-web.dk

Her kan du både læse og printe vejledninger og værktøjer.

Kontakt

Chefkonsulent

t: 3374 6318
m: 2278 7001
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6598
m:
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6295
m: 2245 3337
Arbejdsmiljøchef, souschef

t: 3374 6178
m: 2076 0073
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 33746281
m:
Hent dokument
Læs også om