Log på

HR Netværk

Et netværk målrettet HR- og personaleansvarlige, der via netværksdannelse ønsker at opnå viden og inspiration fra oplæg af forskere og gennem erfaringsudveksling.

Dansk Erhvervs HR-netværk har eksisteret i over 10 år med stor succes. Det er et professionelt netværk med fokus på at videndele inden for HR og ledelse. Her kan du som personale- eller HR-ansvarlig møde andre med samme arbejdsfelt.

Netværket er et forum, der mødes fire gange årligt. Valget af emner sammensættes ud fra deltagernes ønsker og behov. De belyses primært ved eksterne oplægsholdere – ofte forskere, der lægger op til debatter og diskussioner. Her vil du møde oplægsholdere, der inspirerer og skubber til deltagernes selvforståelse. Det giver dig mulighed for at få inspiration og ny viden. På hvert møde får du tillige en opdatering af de seneste ansættelsesretslige forhold.


Temaerne for 2017 er:

 • Intern kommunikation og sociale medier
 • Robusthed og feedback
 • Nye ledelsesteorier og -værktøjer
 • Rekruttering og fastholdelse inkl. information om elever og praktikanter


Temaer fra tidligere møder:

 • CSR
 • Belønningsledelse
 • Innovation
 • Retorik for ledere
 • Praktisk filosofi
 • Kulturforståelse og positiv psykologi
 • Manipulation
 • Tidens største HR-udfordringer
 • Siloer i organisationen
 • HR’s rolle i forandringsrocesser
 • On-boarding, fastholdelse og turn-over
 • Work–life balance, livsfaser og seniorpolitik
 • Intern kommunikation og it-understøttelse
 • Den digitale generation

Hvem deltager?
Deltagerkredsen repræsenterer et bredt udsnit af HR- og personaleansvarlige fra Dansk Erhvervs medlemskreds. Deltagerne har forskellige baggrund fra HR direktører, HR chefer til HR Business Partnere og HR konsulenter. Det er kendetegnende, at deltagerne kommer for at få input til deres praksis og også gerne ny viden.  Hvis du ikke kender HR-netværket og har lyst til at være med, er du velkommen til at deltage som gæst på ét af møderne. Det kræver dog et Fullservice- eller arbejdsgivermedlemskab i Dansk Erhverv for at kunne deltage i HR-netværket, og at du tilmelder dig.


Sted og pris
Alle møder afholdes hos Dansk Erhverv på Børsen, København. Prisen for deltagelse er 1.600 kr. + moms pr. år.


Mødekalender 2017

 1. Mandag den 24. april 2017 
 2. Tirsdag den 13. juni 2017
 3. Onsdag den 20. september 2017 
 4. Onsdag den 6. december 2017


Tilmelding

Tilmelding til HR-netværket sker ved at sende en mail til Iben Posniak.

Kontakt

Chefkonsulent

t: 3374 6365
m: 3117 3706
Sekretær

t: 3374 6339
m:
Læs også om