Naviger op
Log på

Leder- og ledelsesudvikling

Ledelsesbegrebet er under konstant forandring, og de forudsætninger og krav, der stilles til ledere, er ligeledes i en løbende bevægelse blandt andet på grund af en stigende globalisering, digitalisering og demografisk udvikling.
De virksomheder, der i en stigende videnstung virkelighed formår at tiltrække og udvikle de rette ledere og medarbejdere, vil klare sig bedst og skabe de resultater, der sikrer den nødvendige konkurrencekraft.

I Dansk Erhverv ser vi ledelsesudvikling som en vigtig del af den samlede virksomheds udvikling. Det betyder, at vi kobler den ønskede ledelsesudvikling med de vigtige opgaver i virksomheden samt tager udgangspunkt i ledernes virkelighed og dagligdag.

Ledelsesretten og generel personaleledelse
Ledelsesretten er en central del af forståelsen og udmøntningen af lederrollen. Vores erfaring er, at ledelsesretten skaber et godt fundament at arbejde med ledelse ud fra og giver en værdifuld indsigt for den enkelte leder. Det kan give lederen en sikkerhed og legitimitet, særligt når vedkommende står over for vanskelige beslutninger og situationer.

Generel personaleledelse udgør en vigtig del af rådgivningen i Dansk Erhverv, da virksomheden og lederen netop her kan gøre en stor forskel. Kompetent personaleledelse ser vi derfor som en forudsætning for, at virksomheden udmønter den valgte strategi og når de ønskede mål. Personaleledelse er det der foregår i det daglige mellem leder og medarbejdere og kan f.eks. komme til udtryk i følgende model:
 

En del af forudsætningen for at have succes med virksomhedens personaleledelse handler om at mestre alle 3 perspektiver fra modellen og sikre den rette balance blandt andet ved at matche virksomhedens opgave og virkelighed samt medarbejdernes og lederens profil. Evnen til at koble det forretningsmæssige med det menneskelige bliver derfor en afgørende nøgle for den enkelte leder og for virksomheden samlet set.

Kontakt

Chefkonsulent

t: 3374 6762
m: 2014 0208
Chefkonsulent

t: 3374 6365
m: 3117 3706
Chefkonsulent

t: 3374 6016
m: 5121 4550
Læs også om