Naviger op
Log på

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale om løn- og ansættelsesforhold, som – i modsætning til den individuelle ansættelseskontrakt – gælder for flere lønmodtagere.
 

En overenskomst er en aftale mellem på den ene side en eller flere arbejdsgivere og på den anden side flere lønmodtagere om løn og ansættelsesvilkår. Der skal altså altid være mindst to lønmodtagere, for at der er tale om en overenskomst.

I praksis indgås overenskomster ofte mellem organisationer, således at de efter nogle nærmere fastsatte regler får virkning for de virksomheder, der er medlem af arbejdsgiverorganisationen og de ansatte, der arbejder inden for det arbejdsområde, som overenskomsten dækker.

 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver har således indgået en række landsdækkende overenskomster, der efter nogle nærmere regler finder anvendelse for medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Vi hjælper også virksomheder med at indgå og forny virksomhedsoverenskomster, hvor det alene er den enkelte virksomhed, der er arbejdsgiverpart, og hvor lønmodtagersiden oftest er repræsenteret af en organisation.

 

Traditionelt var det alene forhold omkring løn, arbejdstid, behandling af tvister og tillidsrepræsentationsregler, der blev aftalt i kollektive overenskomster. Overenskomsterne har imidlertid udviklet sig i takt med den generelle samfundsudvikling, og i dag indeholder overenskomsterne typisk et meget bredt sæt regler.

Disse regler fastsætter dels vilkår for den enkeltes ansættelsesforhold, eksempelvis aflønning i forbindelse med barsel, feriefridage, pension og kompetenceudvikling, dels indeholder overenskomsterne ofte en række aftaler, der fastsætter pligter og rettigheder for de organisationer, der har indgået aftalen, herunder også aftaler af mere politisk karakter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om