Naviger op
Log på

Feriegarantiordning

I tilfælde af  en medlemsvirksomhed af Dansk Erhverv er under konkurs eller i betalingsstandsning, indestår Dansk Erhverv Feriegarantiordning for den respektive lønmodtagers krav på feriegodtgørelse.

Er du lønmodtager eller repræsentant for en lønmodtager, og har været ansat i en virksomhed under konkurs, dækker DEA Feriegarantiordning, hvis

•     Din arbejdsgiver var medlem af DEA under feriegodtgørelsens optjeningsperiode, og

•     Du har været omfattet af en af DEA kollektiv overenskomst.

Du kan finde yderligere info vedr. DEA Feriekortordning her på hjemmesiden. Er du i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af DEA Feriegarantiordning, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhverv.

Hvis du er funktionær, eller ikke er omfattet af en af DEA kollektiv overenskomst, bedes kravet rettet til Lønmodtagernes Garantifond.

Har du allerede modtaget et udstedt feriekort?

Når du ønsker at afholde ferie, bedes du venligst:

  • Udfylde og underskrive dit feriekort,
  • Udfylde og underskrive en transporterklæring for det pågældende optjningsår (Transporterklæring 2012, 2013, 2014), samt
  • Få din nuværende arbejdsgiver (eller myndighed) til at stemple og underskrive feriekortet.

Når ovenstående er gjort, bedes dokumenterne sendt til:

        Dansk Erhverv
        Børsen
        1217 København K
        Att.: Feriekort

 

Har du ikke modtaget et feriekort?

Hvis du er medlem af en fagforening, bedes du venligst rette henvendelse dertil. Alternativt bedes følgende dokumenter tilsendt:

  1. Kopi af ansættelseskontrakt
  2. Kopi af lønsedler for den optjeningsperiode der gøres krav på samt december-lønsedlen fra det forrige optjeningsår.
  3. Dokumentation fra Feriekonto hvoraf det fremgår, at din arbejdsgiver ikke har indbetalt til Feriekonto (Information kan findes på Borger.dk).
  4. Kopi af LG's Udbetalingsspecifikation, såfremt LG har udbetalt manglende løn.

Dokumenterne bedes sendt til:

        Dansk Erhverv
        Børsen
        1217 København K
        Att.: Feriekort

eller via mail til feriekort@danskerhverv.dk


Øvrige info

Der vil være en forventet ekspeditions tid på op til 14 dage fra vi modtager feriekortet. Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at sende en mail til: feriekort@danskerhverv.dk

Husk at være opmærksom på, at informere om din nuværende adresse samt kontaktoplysninger.

For vejledning til udfyldelse transporterklæringen.

Hyppigt stillede spørgsmål

Sidst opdateret den 11-08-2014 10:09

Kontakt

Regnskabsassistent

t: 3374 6449
m: 2091 4072