Naviger op
Log på

Sygdom

Vær opmærksom på, om din overenskomst indeholder regler om sygdom.
 

Reglerne om medarbejderens rettigheder og pligter under sygdom findes flere steder, f.eks. funktionærloven, sygedagpengeloven og overenskomster.

Hvis din virksomhed er omfattet af en overenskomst, er det vigtigt at være opmærksom på, om den indeholder regler om sygdom.

F.eks. indeholder nogle overenskomster på ikkefunktionær-området regler omkring betaling af løn under sygdom. Typisk vil et krav om løn under sygdom være betinget af, at medarbejderen har opnået en vis anciennitet. Desuden kan der være regler om, hvor længe medarbejderen har krav på løn, ligesom lønnen kan være maksimeret til et vist beløb pr. time.

Overenskomsten kan også indeholde regler om opsigelse under sygdom. Nogle overenskomster bestemmer f.eks., at medarbejderen ikke kan opsiges under sygdom, medmindre sygdommen har haft en vis varighed. Der kan også være regler om, at opsigelse under sygdom ikke kan finde sted, hvis sygdommen skyldes en arbejdsskade.

Læs mere om sygdom her.

Læs mere om sygedagpenge og refusion her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om