Naviger op
Log på

International lønstatistik

I 2. kvartal 2016 steg lønnen inden for handel med 1,8 pct. i udlandet og 2,2 pct. i Danmark. Det er femte kvartal i træk, at lønudviklingen inden for handel er højere i Danmark end i udlandet.
Den internationale lønstatistik indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet er baseret på en sammenvejet beregning for de 13 lande, der indgår. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til. 

I DA's internationale lønstatistik kan man finde detaljerede oplysninger om lønniveau og lønstigninger i de 13 lande:

Link til DA's internationale lønstatistik


 

Sidst opdateret den 05-09-2016 16:09