After Sales netværket for klageansvarlige i handelsvirksomheder

Få faglige input, opbyg et netværk og forbliv opdateret på køberetten. Dansk Erhvervs After Sales netværk for klageansvarlige skaber et forum for videndeling og kompetenceopbygning, hvor aktuelle muligheder og udfordringer på det køberetlige område drøftes.

Kontakt
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
After Sales netværket giver dig og din virksomhed en unik mulighed for at være opdateret med ny eller kommende lovgivning samt de seneste afgørelser fra relevante klagenævn. På møderne i netværket vil vi inddrage eksterne oplægsholdere og centrale fagpersoner.

Sammen med de andre virksomheder vil netværket skabe rammerne for erfaringsudveksling samt drøftelser af konkrete og relevante problemstillinger på det køberetlige område. Som medlem af netværket vil du også have indflydelse på dagsordenen for møderne.

Praktik og indhold
Netværket mødes 3-4 gange årligt, og Dansk Erhverv står for at indkalde til og gennemføre møderne. Emnerne og indholdet af møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer.

Hvem kan blive medlem af netværket?
Netværket er rettet mod de af Dansk Erhvervs medlemmer, der sælger varer og/eller tjenester, som er omfattet af Forbrugerklagenævnets kompetenceområde. Det er gratis at deltage i netværket.