Udbudsnetværket for den almene boligsektor

Netværket er for de ansatte i de almene boligorganisationer og administrationsorganisationer, der arbejder med udbud i byggeri og i drift

Udbudsnetværk for den almene boligsektor
Dansk Erhverv vil i samarbejde med BL – Danmarks Almene Boliger holde deltagerne i netværket informeret om udviklingen på udbudsområdet primært i form af netværksmøder. Drøftelserne vil tage særligt afsæt i netop de udfordringer, som de almene boligorganisationer oplever omkring håndteringen af udbud i forhold til både byggeri og drift af boligorganisationerne.

Netværket er for de ansatte i boligorganisationer under BL, der i større eller mindre omfang arbejder med udbud.

Kommende møder

Tilmelding til BL Udbudsnetværk

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Michael Borring Andersen

Advokat, chefkonsulent