Netværk for miljø- og ressourcer

Få faglige input, opbyg et netværk og få indflydelse på Dansk Erhvervs miljø- og ressourcepolitik.

Kontakt
Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil
Kontakt

Dansk Erhvervs Miljø- og Ressourcenetværk giver dig mulighed for at gå i dybden med faglige, politiske og juridiske spørgsmål om miljø generelt: cirkulær økonomi, affaldsressourcer, produkter, ecodesign, EU og danske miljøhandleplaner etc. 

Hvad vil netværket give dig? 
Netværket giver dig mulighed for at være opdateret og informeret om nye og kommende miljø- og ressourcekrav fra EU, nationale myndigheder og forbrugere. Særligt produktpolitik og genanvendelse er i fokus. Tiltagende krav sker som følge af et behov for at håndtere produktsikkerhed, ecodesign og ressourceknaphed samt for at skabe incitament for genanvendelse, cirkulære og bæredygtige forretningsmodeller samt en fremtidssikker energiforsyning. 

Miljø- og Ressourcenetværket sikrer en direkte dialog mellem din virksomhed, Dansk Erhverv og beslutningstagere. Du vil få mulighed for at pege på særlige udfordringer, som optager dig, så du bedre kan håndtere lovkrav og komplekse udfordringer. 

Praktik og indhold 
Som udgangspunkt tilbydes mindst to halvdags arrangementer årligt hos Dansk Erhverv, men deltagere kan foreslå ekstra møder og arrangementer. Temaer for møder koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer.

Hvem kan blive en del af netværket? 
Netværket er Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder og henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder forretningsmæssigt og strategisk med miljø og/eller er ansvarlig for at følge lovudviklingen.

Deltagelsen er gratis for Dansk Erhvervs medlemmer, men et no-show gebyr i forbindelse med møderne kan forekomme.

Har du spørgsmål til det faglige indhold, eller ønsker du at blive en del af netværket, så kontakt en af netværksfacilitatorerne.

Ved tilmelding til dette netværk vil du også blive orienteret om dagsordener i Forum for Bæredygtige Emballager.

Udvalgte temaer for 2020 og 2021 
Miljø- og Ressourcenetværket behandler både Europæisk og dansk produktpolitik inden for produkter, affaldsressourcer & cirkulær økonomi, herunder: 

 • Kemikalielovgivning og produktsikkerhed jf. REACH, biocid og kosmetik 
 • Emballage og affaldsdirektiver 
 • Producentansvar og WEEE 
 • Leverandørstyring og sporbarhed til kemikalier, tømmer og andre materialer 
 • Ecodesign og levetidsforlængelse/genanvendelse af produkter
 • Cirkulær økonomi for plast, tekstiler og materialegenanvendelse 
 • Cirkulær økonomi og forretningsmodeller 
 • Grønne afgifter og pant 
 • Problematisk kemi og forbrugere 
 • Bæredygtighedsmærker og forretning
 • Drøftelser og input til Dansk Erhvervs holdninger inden for miljø- og ressourcepolitik.

Ønsker du at blive en del af netværket, og dermed kunne deltage i møderne, kan du kontakte netværksfacilitatorer.

Kommende møder

Netværksmøde/webinar d. 17. marts 2021
Netværksmøde d. 21. september 2021