Kontakt
Fødevarer

Anders Kroman Liin

Politisk konsulent
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Netværket for global, ulovlig skovrydning giver dig og din virksomhed en unik mulighed for at være opdateret med ny og kommende lovgivning vedrørende produkter associeret med afskovning.

Netværket orienteres løbende om udvikling af afskovningslovgivning. Ved store nyheder på området afholdes møder. Dansk Erhverv står for at indkalde til og gennemføre møderne.

Sammen med de andre virksomheder vil netværket skabe rammerne for erfaringsudveksling samt drøftelser af konkrete og relevante problemstillinger inden for import og salg af afskovningsfri produkter.

Praktik og indhold
Dansk Erhverv opdaterer løbende netværkets medlemmer. Netværket kan mødes og drøfte opdateringer ved behov.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i netværket.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er rettet mod de af Dansk Erhvervs medlemmer indenfor Full-Service og Arbejdsgiver, der handler med varer, som er omfattet af EU’s afskovningsforordning (EUDR).