Medlemskab og netværk

CFO Netværket

Dansk Erhvervs CFO-netværk er forum for økonomiansvarlige i Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder.

Dansk Erhvervs CFO-netværk har til formål at skabe et samlingspunkt og forum for de økonomiansvarlige i Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Dette med fokus på videndeling og gensidig inspiration og udvikling.

CFO-netværket har ingen formel rådgivende eller besluttende funktion i forhold til Dansk Erhvervs formelle organer (bestyrelse, forretningsudvalg m.v.), men kan i konkrete sager fungere som sparringspartner for Dansk Erhverv.

Det tilstræbes, at CFO-netværket har en så bred sammensætning som muligt, således at Dansk Erhvervs medlemskreds afspejles i videst muligt omfang i forhold til organisation, brancher og forretningsmodeller.

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.