CFO Netværket

Dansk Erhvervs CFO-netværk er forum for økonomiansvarlige i Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder.

Kontakt
Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat
Kontakt

Dansk Erhvervs CFO-netværk har til formål at skabe et samlingspunkt og forum for de økonomiansvarlige i Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Dette med fokus på videndeling og gensidig inspiration og udvikling.

CFO-netværket har ingen formel rådgivende eller besluttende funktion i forhold til Dansk Erhvervs formelle organer (bestyrelse, forretningsudvalg m.v.), men kan i konkrete sager fungere som sparringspartner for Dansk Erhverv.

Det tilstræbes, at CFO-netværket har en så bred sammensætning som muligt, således at Dansk Erhvervs medlemskreds afspejles i videst muligt omfang i forhold til organisation, brancher og forretningsmodeller.