Medlemskab og netværk

Rådgivnings- og Videnserviceudvalget

Rådgivnings- og Videnserviceudvalgets består af toneangivende virksomheder inden for videnservice, rådgivning og it. Udvalget er rådgivende i forhold til Dansk Erhvervs bestyrelse.

Rådgivnings- og Videnserviceudvalget mødes regelmæssigt for at drøfte emner, der har betydning for sektoren i Danmark og for at mødes og diskutere med centrale beslutningstagere og meningsdannere.

Dermed er udvalget særdeles vigtigt for Dansk Erhvervs politikformulering inden for en række politikområder, og en vigtig medspiller, når Dansk Erhverv skal påvirke politiske beslutninger og den aktuelle dagsorden.

Det er Rådgivnings- og Videnserviceudvalgets hovedopgave at foreslå konkrete løsninger eller anbefalinger til, hvad Dansk Erhvervs politik bør være, for derigennem at sikre Dansk Erhverv størst mulig politisk gennemslagskraft og synlighed i pressen. Dette med udgangspunkt i sager, der styrker de erhvervspolitiske rammevilkår for medlemskredsen i rådgivningsmarkedet.

Udvalget kan i samråd med direktionen arrangere møder med ministre, folketingsmedlemmer, medlemmer af Europa-Parlamentet, organisationer m.v., ligesom udvalget kan foranstalte medlemsmøder, høringer, analyser, publikationer m.v. om aktuelle temaer.

Medlemmer af bestyrelsen er fødte medlemmer, såfremt de har branchemæssig tilknytning til udvalget. De resterende medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra medlemmerne.

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Daniel Møller Jensen

Politisk konsulent
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.