Medlemskab og netværk

Netværk for Udbud

Netværket har til formål at identificere og drøfte udbudsretlige problemstillinger og at generere nye ideer til, hvordan de udbudsretlige udfordringer, som både ordregiverne og virksomhederne oplever, kan løses.

Om netværket

Dansk Erhverv har i samarbejde med IKA lanceret Netværk for Udbud. Netværket er åbent for medlemmer af Dansk Erhverv, ligesom netværket er åbent for offentlige institutioner. Netværket er endvidere åbent for udbudsretlige teoretikere, der arbejder med problemstillingerne i den akademiske verden.

Deltagelsen i netværket på tværs af sektorerne giver unikke muligheder for at drøfte og finde løsninger på de udbudsretlige problemer, og det er et hovedfor-mål med netværket at nedbryde barrieren og fremme dialogen mellem ordregiver og tilbudsgiver.

Netværket vil holde møder minimum tre gange årligt. Til møderne inviteres rele-vante nøglepersoner, der arbejder med udbudsretlige temaer, der berører netværkets medlemmer, ind til oplæg og debat. Oplægsholderne kan både være advokater, forskere, politiske beslutningstagere og embedsfolk og andre med interesse for området.

Der vil også løbende blive afholdt ad hoc-arrangementer, ligesom der kan blive nedsat arbejdsgrupper, der arbejder med afgrænsede problemstillinger.

Deltagelse i netværket er gratis.

Tilmelding til Netværk for Udbud

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Michael Borring Andersen

Advokat, chefkonsulent

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.