Netværk for Udbud

Styrk dit netværk og vær med når ordregivere og virksomheder mødes og drøfter udbudsretlige problemstillinger i Dansk Erhverv og IKAs Netværk for Udbud.

Kontakt
Oplevelse & Velfærd

Michael Borring Andersen

Fagchef for offentlig ret, advokat
Kontakt

Hvad giver netværket dig?
Dansk Erhverv og IKA står sammen bag Netværk for Udbud. Netværket er åbent for medlemmer af Dansk Erhverv, offentlige institutioner samt udbudsretlige teoretikere, der arbejder med problemstillingerne i den akademiske verden.

Deltagelsen i netværket på tværs af sektorerne giver unikke muligheder for at drøfte og finde løsninger på udbudsretlige problemer. Et af hovedformålene med netværket er at nedbryde barrierer og fremme dialogen mellem ordregiver og tilbudsgiver.

Praktisk og indhold
Netværket mødes minimum tre gange årligt. Til møderne inviteres relevante nøglepersoner, der arbejder med udbudsretlige temaer, der berører netværkets medlemmer, ind til oplæg og debat. Oplægsholderne kan både være advokater, forskere, politiske beslutningstagere og embedsfolk.

Netværket kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder med afgrænsede problemstillinger

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i netværket.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er for medlemmer af Dansk Erhverv, der byder på offentlige opgaver såvel som offentlige ordregivere. Det er muligt at lade forskellige repræsentanter for virksomheden deltage.

Har du spørgsmål til det faglige indhold eller andet, så kontakt venligst den netværksansvarlige, advokat Michael Borring Andersen, mia@danskerhverv.dk.

Temaer i netværket – 2021

  • Ændringer i kontrakter (11. maj)
  • Grønne krav i udbud (23. september)
  • TBC (november)

Kommende møder

Tilmelding til Netværk for Udbud

Du skal være logget på for at kunne sende denne formular. Hvis du er logget på og stadig ikke kan slå op, skal du sørge for, at "Spor ikke" er deaktiveret i dine browserindstillinger.