Velfærdspolitisk udvalg

Dansk Erhvervs velfærdspolitiske udvalg er bredt sammensat på tværs af velfærdsområder. Formålet er at drøfte rammevilkår og betingelser for private og selvejende til at drive virksomhed.

Dansk Erhverv er landets toneangivende erhvervsorganisation inden for ældrepleje, social- og handicapområdet.

Dansk Erhvervs velfærdspolitiske udvalg er bredt sammensat på tværs af velfærdsområder. Formålet er at drøfte rammevilkår og betingelser for private og selvejende til at drive virksomhed. Udvalget mødes ca. fire gange om året, hvor relevante politikere, embedsmænd, meningsdannere og øvrige interessenter inviteres ind til sparring og dialog. Det er et selvstændigt formål, at der er rum og tid til at drøfte og opnå synergier på tværs af områderne.

Emner kan eksempelvis være status på udmøntningen af ambitionerne i regeringsgrundlag, herunder hvordan der sikres lige konkurrence og gennemsigtighed i handlen med velfærdsydelser og tilbud. Det bestræbes, at udvalget er det sted, hvor vi drøfter og udvikler Dansk Erhverv politiske arbejde.