Log på

Innovationspolitik 2016

Innovation handler om at omsætte viden og gode ideer til kommerciel forretning, produktivitetsvækst og beskæftigelse. Innovationspolitik handler om politiske initiativer, der støtter og skaber optimale rammevilkår for innovation.I Dansk Erhvervs innovationspolitik: ”Viden, innovation og vækst – alle ideer skal have en fair chance” fokuserer vi på fem centrale innovationspolitiske temaer, som adresserer aktuelle samfundsmæssige udfordringer. Temaerne er del af en bredere erhvervspolitisk dagsorden og helt centrale i Dansk Erhvervs politiske interessevaretagelse for erhvervslivet.

Her kan du læse Dansk Erhvervs innovationspolitik:

Samlet innovationspolitik:
Viden, innovation og vækst - alle ideer skal have en fair chance

Resume af innovationspolitik:
Viden, innovation og vækst - Pixi

Fem eksempler på innovative virksomheder

 

  Kommercialisering af forskningsbaseret innovation: Case Falck Danmark
Afdelingsleder Heidi Vikke fortæller, hvordan hun som erhvervsph.d. oversætter hygiejneforskning til bedre patienthåndtering og bundlinje i virksomheden Falck.      
 
Nye teknologier som driver for innovation: Case Universal Music Denmark
Hør managing director Casper Bengtson fortælle, hvordan Universal Music Denmark bruger nye datadrevne teknologier i udviklingen af den danske musikbranche.
 
Innovationsparat arbejdskraft:
Case GN Store Nord & GN Hearing
CEO Anders Hedegaard fortæller, hvilken form for arbejdskraft GN Store Nord efterspørger. Hør også hvorfor der er behov for øget prioritering af de erhvervsrettede uddannelser.
 
Finansiering af innovation og vækst:
Case Sticks'n'Sushi
CEO Kim Rahbeck fortæller hvordan risikovillig kapital har være altafgørende for udviklingen af Sticks ’n’ Sushi til den forretning det er i dag
 
En innovationsfremmende offentlig sektor: Case CGI
Director i CGI, Michael Holk Wätjen fortæller om perspektiverne i øget offentlig-privat samarbejde og intelligent styring af transportinfrastrukturen.