Naviger op
Log på

Lovforslag om ophævelse af Østaftalen

Juridiske nyheder 16-03-2009
Det bliver lettere at ansætte øst-europæisk arbejdskraft.
 

Regeringen indgik den 4. december 2008 en aftale om, at den særlige Østaftale skal ophøre. I overensstemmelse med aftalen er der fremsat et lovforslag om ændring af Udlændingeloven, som medfører, at den særlige Østaftale ophører pr. 1. maj 2009, hvis lovforslaget vedtages i Folketinget.

Baggrund
Østaftalen blev indført i 2004 i forbindelse med udvidelsen af EU, idet der blev etableret en særlig overgangsordning, der betød at der skulle ansøges om arbejdstilladelse, før end statsborgere fra Østeuropa lande kunne påbegynde arbejde i Danmark. Østaftalen er siden blevet lempet flere gange, således at der er givet lettere adgang for arbejdskraft fra de nye EU-lande, hvis virksomheden var overenskomstdækket. 

I henhold til den oprindelige aftale skulle ordningen ophøre pr. 1. maj 2009, med mindre dette ville give alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkedet eller risiko herfor. Dette har regeringen og forligskredsen bag aftalen ikke fundet, hvorfor der nu er fremsat lovforslag om ændring af Udlændingeloven, gældende for alle de nye EU-lande, der pt. er omfattet af overgangsordningen. Dvs. Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. 

Hvad betyder ændringen?
Ændringen betyder, at de nye EU-lande ligestilles med de oprindelige EU-lande.

Danske virksomheder vil således pr. 1. maj 2009 frit kunne ansætte udenlandsk arbejdskraft uden at skulle søge forudgående arbejdstilladelse.

I henhold til EU-opholdsbekendtgørelsens § 21 skal der søges om registreringsbevis hos Statsforvaltningen inden 3 måneder fra indrejse, såfremt opholdet forventes at vare mere end 3 måneder.

Hermed sondres der ikke længere mellem overenskomstdækkede- og ikke overenskomstdækkede virksomheder, hvilket frem til den 1. maj 2009 er et afgørende kriterium for hvilke regler, der finder anvendelse, og om hvorvidt påbegyndelse af arbejdet kræver forudgående arbejdstilladelse.

Dansk Erhverv følger lovforslaget
Dansk Erhverv følger behandlingen af lovforslaget og forventer, at forslaget i det væsentligste vedtages efter sit indhold, således at ændringen træder i kraft pr. 1. maj 2009. 

Dansk Erhverv vil informere, så snart forslaget er endeligt vedtaget. Hvis du som arbejdsgiver uden overenskomst ønsker at ansætte personale før forslagets endelige vedtagelse, således at arbejdet kan påbegyndes den 1. maj 2009, anbefales det, at ansættelsen gøres betinget af lovens gennemførelse.

 
Tilbage til nyhedssøgning