Naviger op
Log på

130 forslag til at gøre Danmark til en digital vindernation – se forslagene for detailhandlen

Politiske nyheder 18-05-2017
Dansk Erhverv har lanceret 130 konkrete politiske forslag, der skal sikre de rette rammebetingelser for digitalisering.
Digitaliseringen er et benhårdt internationalt konkurrenceparameter og samtidig brændstof til at sikre Danmarks velfærd. Derfor præsenterer Dansk Erhverv 130 politiske forslag til at sikre DK som digital vindernation.

Regeringen har for nylig offentliggjort sin Redegørelse for vækst og konkurrenceevne. Redegørelsen viser blandt andet, at de mest digitale virksomheder er de mest produktive, og erhvervsminister Brian Mikkelsen understreger behovet for et skarpt digitalt fokus i danske virksomheder.

Derfor har Dansk Erhverv lanceret 130 konkrete politiske forslag og et arsenal af analyser til at gøre Danmark til en digital vindernation. Et af forslagene er at afsætte 50 milliarder kroner over de kommende fem år til en digitaliseringspulje.
Forslagene omfatter dog alt fra uddannelse, den offentlige sektor, skat og afgifter, infrastruktur, e-handel, eksport med mere.


Du kan læse alle forslagene her


De vigtigste overordnede anbefalinger fra Dansk Erhverv

1. Læg en samlet plan for digitalisering af Danmark og afsæt 50 mia. kr. over de kommende fem år til en digitaliseringspulje. Det er 10 mia. kr. om året, eller hvad der svarer til lige knap 2 pct. af det samlede offentlige forbrug.

2. Styrk de digitale kompetencer på tværs af uddannelsessystemet – fra folkeskolen, hvor der oprettes et selvstændigt kreativt it-fag, til erhvervsuddannelser og universiteter til voksen- og efteruddannelsessystemet.

3. Ban vejen for flere investeringer i it gennem et simplere skattesystem.

4. Styrk den digitale infrastruktur. Vi bør prioritere udrulning af bredbånd, tingenes internet og Smart Cities mindst lige så højt som nye motorveje og broprojekter.

5. Gør lovgivningen digitaliseringsparat (mindre detailregulering, bedre muligheder for digital sagsbehandling) og teknologineutral.

6. Udnyt mulighederne i (big) data og sæt data fri på markedet og på tværs af myndighedsskel.

7. Øg indsatsen for at styrke it-sikkerheden gennem investeringer og øget folkeoplysning


De vigtigste anbefalinger til styrkelse af detailbranchen

1. De danske myndigheders håndhævelse af danske momsregler skal styrkes, så udenlandske netbutikker betaler korrekt moms i Danmark. SKAT skal udnytte lovhjemlen til at anvende betalingskortoplysninger til momskontrol af udenlandske netbutikker, så vi sikrer fair og lige konkurrence for danske netbutikker.

2. Evalueringen af forbrugerrettighedsdirektivet skal medføre en præcisering af, at forbrugerne ikke har ret til at returnere brugte varer, men alene kan returnere varer, som – i lighed med tidligere – afleveres i væsentlig samme stand og mængde, og som derfor kan sælges igen.

3. Der skal etableres en fælleseuropæisk database med oversigter over EU-landenes forskellige regler med relevans for e-handelen, herunder forbrugerregler, produktkrav, momsregler m.m., så virksomheder kan få adgang til væsentlig information hurtigt og nemt.

4. Bevillingen til IBIZ-Center skal forlænges og øges efter 2018 med det mål at etablere et endnu stærkere uvildigt digitalt kompetencecenter, der giver virksomheder adgang til en række muligheder for digital optimering af deres forretning.

5. Der skal gennemføres en informationskampagne til kommunerne om potentialet i Smart City-projekter. Det skal undersøges, hvordan man i samarbejde med den lokale detailhandel kan udvikle og udnytte indsigter fra kundedata, bevægelsesmønstre m.v. til at optimere detailhandlen i bymidten.

6. De danske forbrugere skal have mulighed for at vælge, om de vil lægge loyalitetsprogrammet og betalingstjeneste sammen på deres kort, app eller lignende uden samtidig at skulle tage stilling til at fravælge anvendelse af loyalitetsprogrammet i hver enkelt betalingssituation. Det vil gøre købssituationen mere fleksibel for både forbrugere og detailhandlere.

Har du spørgsmål eller forslag til, hvordan vi kan forbedre forholdene for dansk detailhandel, er du velkommen til at kontakte markedschef, Lone Rasmussen.
 
Sidst opdateret den 18-05-2017 17:31
Tilbage til nyhedssøgning