Naviger op
Log på

Alle skal have glæde af digitaliseringen

Politiske nyheder 18-05-2017
Digitaliseringen må ikke skabe et A- og B-hold. Derimod skal vi udnytte teknologien til at give mennesker med særlige behov større livskvalitet.
Af Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv, og Janus Sandsgaard, digital fagchef i Dansk Erhverv. Bragt i Sjællandske d. 18. maj 2017.

Digitalisering er et af de varmeste emner på den politiske dagsorden.
I Dansk Erhverv har vi fremlagt vores digitale politik med 130 forslag til at gøre Danmark digitalt, og nu følger regeringens digitale vækstpanel trop.

Midt i begejstringen for digitaliseringen skal vi huske de grupper i samfundet, der i dag har mindre gode forudsætninger for at få glæde af de nye muligheder.

Det gælder mennesker med fysiske eller psykiske handicap. Og det gælder demente, som der desværre bliver flere og flere af herhjemme.

Vi har en lang tradition for at hjælpe mennesker med særlige behov.
Derfor skal vi nu også lægge os i selen for at sikre, at vi ikke skaber et digitalt A-og B-hold, og sørge for, at alle får glæde af digitaliseringen.

Samtidig skal vi se på, hvordan teknologien netop kan give disse grupper nye muligheder. Det bør ske i samarbejde mellem private og kommunale leverandører af pleje og omsorg. Vi skal inddrage de virksomheder, der står på spring med nye løsninger, og vi skal lytte til ansatte, pårørende og ikke mindst de borgere, som det handler om.

Skab frihed og tryghed med ny teknologi
Ny velfærdsteknologi blomstrer frem i disse år: Fra sensorer i gulvet, der registrerer en faldulykke hos ældre eller dårligt gående, til avancerede exo-skeletter til mennesker med stærke bevægelseshandicap.

Teknologien kan give plejekrævende borgere mere frihed, tryghed og selvbestemmelse, og vi har ikke set det fulde potentiale udfolde sig endnu. Og ude i horisonter øjner vi endnu flere muligheder.

Kan vi forestille os teknologiske løsninger netop dér, hvor teknologien ellers begrænser? I dag har mennesker med handicap mulighed for at få tilknyttet en BPA -Borgerstyret Personlig Assistance, der støtter i hjemmet, og hvor man end færdes.

Ret blikket mod fremtiden
Hvorfor ikke forestille sig en DPA i fremtiden - digital personlig assistance, der med kunstig intelligens oversætter eller klarer fuldmagten - eller en selvkørende handicapbil? Brillerne, der fortæller den blinde, hvem der befinder sig i lokalet, eller teknologi, som hjælper mennesker med en diagnose i at navigere i ukendte sociale rammer? Det handler om at maksimere den enkeltes muligheder i et stadig mere digitaliseret samfund.

Lyder det utopisk? Det gjorde det sikkert også, da man i 1980' erne forestillede sig et internet, der ville forbinde alle mennesker og give os lynhurtig kommunikation og uendelige computerkraft i en supercomputer i inderlommen, kaldet en " smart phone".

Kun ved at rette blikket mod fremtiden kan vi forme den og udnytte de teknologiske muligheder for at øge livskvaliteten hos alle grupper i samfundet. På den måde får alle glæde af digitaliseringen.
 
Sidst opdateret den 18-05-2017 09:32
Tilbage til nyhedssøgning