Naviger op
Log på

Analyse 2016: Beskæftigelsen blev et lyspunkt

Politiske nyheder 01-01-2017
Nu hvor 2016 er afsluttet er det jo tid til at gøre status, samt tid til at kigge ind i året, der netop er tikket i gang. 2016 blev på det økonomiske område et år på det jævne.

Bruttonationalproduktet steg kun med cirka én procent, hvilket i en historisk kontekst er en lav vækst – og bruttonationalindkomsten steg endnu mindre. Så vi er generelt ikke blevet ret meget rigere sammenlignet med året før.

Beskæftigelsen har dog været et lyspunkt, den fortsatte nemlig med at stige gennem hele 2016. Fra oktober 2015 til oktober 2016, de senest tilgængelige tal, steg antallet af beskæftigede med 44.800 personer. I slutningen af året konkluderede Nationalbanken, at vi, blandt andet på baggrund af den stigende beskæftigelse, er på vej ind i en højkonjunktur. Det er desværre en højkonjunktur lav vækst.

Lav vækst og beskæftigelsesfremgang betyder, at produktivitetsvæksten er meget lav. Den lave produktivitetsvækst er en udfordring for dansk økonomi, og er med til at understrege, at selvom vi måske er på vej ind i, hvad man ville kalde en højkonjunktur, så står vi fortsat med betydelige økonomiske udfordringer.

Vi satte rekord i antallet af fødsler
Det var dog ikke på alle områder, at 2016 blev et år på det jævne. Faktisk sætter befolkningsvæksten i disse år rekord. Fra 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016 steg antallet af indbyggere i Danmark med 46.306 personer. Det svarer til en vækst på 0,8%.

En befolkningsvækst på 0,8% på blot et år er meget i forhold til, hvad vi er vant til. Vi skal faktisk helt tilbage til mit fødeår 1971 for at finde en tilsvarende procentuel befolkningsvækst – dengang var vi dog knap så mange indbyggere i Danmark, som vi er nu, så målt i antal personer, så var væksten lidt mindre dengang. Da jeg blev født, var vi 4.951.000 indbyggere i Danmark, nu er vi 5.697.000 indbyggere.

Over det seneste år er vi som omtalt blevet 46.306 flere indbyggere. Hvis man skal kigge på baggrunden for, at vi i dag er flere end for et år siden, så er der to hovedforklaringer. For det første er der en betydelig nettoindvandring til Danmark.

Antallet af indvandrere med vestlig baggrund er på et år steget med 12.900 personer – men væksten er større i antallet af indvandrere med ikke-vestlige baggrund, der bor i dag 21.900 flere indvandrere med ikke-vestlige baggrund i Danmark end for et år siden.

De vestlige indvandrere kommer i disse år især fra Østeuropa – der er således i dag 2.500 flere indbyggere med rumænsk baggrund end for et år siden, og antallet af indvandrede med polsk baggrund er steget med 2.100 personer. Det er dog særligt indvandrere med syrisk baggrund, der er kommet væsentligt flere af over det seneste år – her er antallet af indvandrede steget med 11.900 personer.

Danskerne lever længere end for få år siden
Som nævnt var der to hovedforklaringer på det stigende antal indbyggere, den anden hovedforklaring er grundlæggende, at vi nægter at dø. Antallet af indbyggere med dansk baggrund, som er over 65 år gamle er på blot et år steget med 18.900 personer – vi lever simpelthen længere end for blot få år siden.

Det stigende antal indbyggere hæver barren for, hvor meget den samfundsøkonomiske kage skal vokse for, at vi alle kan få et større stykke. Med en vækst i BNP på cirka 1%, så voksede BNP per indbygger kun med 0,2% i 2016. I det lys er det måske ikke så mærkeligt, at det ikke føles som om, at dansk økonomi spurter frem.

Selvom nationalbanken i sin seneste analyse af dansk økonomi konkluderede, at dansk økonomi er på vej ind i en højkonjunktur, må vi desværre konstatere, at den føles blodfattig. Der er derfor i høj grad brug for reformer, som kan sikre, at væksten i dansk økonomi bliver højere, så vi rent faktisk kommer til at mærke reel økonomisk fremgang, modsat nu, hvor væksten altså kun lige holder trit med befolkningsudviklingen. Det skal være mit ønske til det nye år.

 

 
Sidst opdateret den 03-01-2017 12:55
Tilbage til nyhedssøgning