Naviger op
Log på

Danske virksomheder nipper til en giftig cocktail

Politiske nyheder 11-01-2017
På konferencen ”Kvalificeret arbejdskraft 2025” mødte Vækstrådets formand, Lars Nørby Johansen, op med en diger rapport, der tegner et dystert billede af fremtiden.
Bragt i Dansk Erhvervsavis nr. 1/2017

Af Kristian Kongensgaard

I løbet af de seneste 3 år er omkring 100.000 flere personer kommet i arbejde i Danmark. Det er en meget positiv udvikling. Men det betyder dog også, at der flere steder i landet og inden for udvalgte brancher er begyndt at opstå risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet.

”Sammen med lav vækst og lav produktivitetsudvikling udgør mangel på arbejdskraft en giftig situation,” konstaterede Danmarks Vækstråds formand, Lars Nørby Johansen, da han præsenterede Vækstrådets rapport om kvalificeret arbejdskraft.

Det er den såkaldte DREAM-models beregninger, der ligger til grund for rapporten. DREAM anslår, at Danmark allerede i 2025 risikerer at mangle op mod 110.000 personer med de rette kompetencer. Heraf vil der alene mangle cirka 85.000 faglærte:
”På kort sigt vil udfordringerne med at rekruttere de rette medarbejdere være store inden for blandt andet byggeri og anlæg, handel, hoteller og restauranter samt informations- og kommunikationsteknologi. Det er brancher, der allerede i dag dækker knap halvdelen af virksomhedernes forgæves rekrutteringer,” står der i rapporten, som især og generelt peger på virksomhedernes behov for medarbejdere med stærke digitale kompetencer. Her spiller begrebet ”Computational Thinking”, der blandt andet omfatter programmerings- og kodningskompetencer, en større rolle i Vækstrådets anbefalinger.Panelet diskuterede hvilke kompetencer, erhvervslivet i fremtiden har behov for fra uddannelsesinstitutionerne, hvordan vi styrker samarbejdet mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsindsatserne, samt hvordan vi bliver bedre til at rekruttere kvalificeret international arbejdskraft.
Foto: Carsten Lundager


Ifølge Lars Nørby Johansen er mangel på arbejdskraft ikke nyt:
”Det nye er, at det er så massivt,” sagde han. En af Danmarks Vækstråds anbefalinger går på at få flere unge til at vælge en faglig uddannelse:

”Der er andre veje end bare at gå i gymnasiet. Vi skal have flere udlandsophold og mere teknologi ind i de erhvervsfaglige grunduddannelser,” påpegede Lars Nørby Johansen.

Læs også: Uddannelse skal rettes mod fremtiden - og ikke mod fortiden
 
Sidst opdateret den 11-01-2017 14:04
Tilbage til nyhedssøgning