Naviger op
Log på

Digitalt nødråb: Vores uddannelser klæder os ikke godt nok på

Politiske nyheder 11-07-2017
Hver tredje dansker mener ikke, at deres uddannelse har klædt dem godt nok på med digitale færdigheder til arbejdsmarkedet.

Danske virksomheder har brug for medarbejdere, som forstår og kan agere i en digital sammenhæng. Et centralt problem er, at uddannelsessystemet slet ikke i tilstrækkelig omfang er fulgt med tiden og ikke giver de unge de digitale kompetencer, som efterspørges i arbejdslivet. Tværtimod, viser denne analyse blandt andet, at:

• Hver tredje dansker mener ikke, at deres uddannelse har klædt dem godt nok på med digitale færdigheder til arbejdsmarkedet, og samme andel føler det vil blive et problem at de mangler it-kompetencer, hvis de skal søge et job inden for deres arbejdsområde.

• Disse konklusioner går igen, hvis man alene ser på de relativt nyuddannede/de unge. Det understreger, at uddannelsessystemet ikke er godt nok tilpasset til de digitale behov på arbejdsmarkedet.

• Hver tiende beskæftigede vurderer, de har brug for stærkere digitale kompetencer for at kunne løse deres arbejdsopgaver ordentligt. Det er klart, at denne kompetencemangel svækker produktivitet og vækstmuligheder i erhvervslivet.

”Det her er et wakeup-call til uddannelsesverdenen generelt og samfundet som helhed. I en stadig mere digital verden skal vi sikre tilstrækkelige kompetencer på alle niveauer. Det gælder fra folkeskolen og erhvervsuddannelserne, over voksen- og efteruddannelser, til de videregående uddannelser," siger Janus Sandsgaard, digitaliseringschef i Dansk Erhverv, og fortsætter:

”Vi går og bilder os selv ind, at der findes en generation af 'digitalt indfødte'. Men det er et djævelsk begreb og en farlig myte. Det er muligt, at generationen er voksen op med en digital rangle, men det gør dem ikke nødvendigvis skrappe til regneark”.

Dansk Erhverv lancerede tidligere på året ”Danmark Digitalt”, 130 konkrete politiske forslag til at gøre Danmark til en digital vindernation.
 
”Netop kompetencer fylder en god bid i vores politiske udspil. Det håber vi regeringen lytter til, når den til efteråret lancerer sin digitale vækstplan for Danmark," siger Janus Sandsgaard.

Dansk Erhverv har gennemført en befolkningsundersøgelse blandt 3.018 personer, der udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Hensigten har været at afdække, hvorvidt danskerne oplever, at de har eller mangler digitale kompetencer for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet, og se nærmere på hvor henne problemet er størst i forhold til uddannelsesbaggrund mv.

Læs analysen her.

Dansk Erhverv lancerede tidligere på året "Danmark Digitalt", som indeholder 13o konkrete forslag til at gøre Danmark til en digital vindernation.

 
Sidst opdateret den 11-07-2017 10:27
Tilbage til nyhedssøgning