Naviger op
Log på

For få unge vælger erhvervsuddannelser

Politiske nyheder 20-03-2017
Nye tal viser, at det fortsat halter gevaldigt med at få unge til at interessere sig for erhvervsuddannelser. Dansk Erhverv kalder på handling.
18,5 procent af de unge har i år tilmeldt sig en erhvervsuddannelse. Næsten det samme som sidste år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Tilgangen til erhvervsuddannelserne er altså stagnerende, hvilket er både skuffende og problematisk, lyder det fra Dansk erhverv.

”Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft lige om lidt, og derfor er det dybt bekymrende, at erhvervsuddannelserne åbenbart fortsat mangler tiltrækningskraft i forhold til de unge. Det er på tide at erkende, at det år for år bliver stadigt sværere at indfri de politiske mål om, at 25 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen, hvis ikke vi handler nu,” siger Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Vi kan ikke spare os til kvalitet

For at få flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne er det for Dansk Erhverv helt centralt at understøtte erhvervsskolernes fortsatte arbejde for at sikre det kvalitets- og niveauløft, der indgår som centralt mål for reformen. Det er dog ikke nogen nem opgave, når erhvervsskolerne samtidig skal spare ganske mange penge hvert år.

”Erhvervsskolerne er ekstra udfordret af den manglende vækst i elevtallet, der giver mange spredte og små faglige miljøer rundt om på de enkelte uddannelser. Derfor rammes erhvervsskolerne både af svag søgning og besparelser, og det hæmmer i høj grad skolernes mulighed for at løfte opgaven med at sikre høj kvalitet og attraktive uddannelser for de unge. Vi kan ikke spare os til kvalitet på dette område, og det er på tide at levere den opbakning til erhvervsuddannelsesreformen, som den fortjener og har brug for. Reformen har brug for ro om skolernes økonomi,” siger Claus Rosenkrands Olsen.

For at sikre den ro appellerer Dansk Erhverv til Folketingets partier om at indgå en bredt forankret flerårsaftale om erhvervsuddannelsernes økonomi, der tilbagefører alle midler fra omprioriteringsbidraget til indsatser på området, som understøtter reformen.

Digitalisering som løftestang

Dansk Erhverv mener, at en væsentlig del af erhvervsskolernes udfordring kan løftes ved at satse målrettet på digitale løsninger og læremidler til erhvervsskolerne. Det kan både være med til at understøtte reformens kvalitetsmål og gøre uddannelserne mere attraktive for flere unge.

”Vi forslår konkret, at Folketinget i forbindelse med en flerårsaftale om erhvervsskolernes økonomi reserverer halvdelen af omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne for de kommende år til en nationalt forankret strategisk indsats for digitalisering i erhvervsuddannelserne,” siger Claus Rosenkrands Olsen og fortsætter:

”De midler skal gå til at udvikle løsninger, der forløser nogle af de åbenlyse potentialer, der ligger i digitalisering på erhvervsuddannelserne. For eksempel adaptive læringsplatforme, der sikrer udfordringer til alle, eller øget brug af simuleringer og virtual reality, der understøtter læring og knytter skole og praktik tættere sammen. Potentialet er enormt.”

Samtidig mener Dansk Erhverv, at der skal sættes langt mere målrettet ind på at styrke samarbejdet mellem folkeskoler, erhvervsskoler og erhvervslivet.

”Et af de allerstørste problemer for rekrutteringen til erhvervsuddannelserne, er manglende kendskab og dybe fordomme. Der er derfor brug for at vise fagene meget tydeligere frem i folkeskolen gennem en langt stærkere kobling mellem folkeskoler, erhvervsskoler og erhvervslivet. Ikke bare som løsrevne projekter og temadage eller besøg på erhvervsskoler, men ved at integrere erhvervsuddannelsernes faglighed i skolens øvrige fag. Udover det vejledningsmæssige perspektiv vil det også bidrage til at skabe en mere anvendelsesorienteret, varieret og motiverende skoledag for flere børn og unge,” siger Claus Rosenkrands Olsen.
 
Sidst opdateret den 20-03-2017 08:56
Tilbage til nyhedssøgning